print

Tegemoetkoming in de prijs van brilglazen

Moet u een bril dragen? Onder bepaalde voorwaarden komen we tegemoet in de prijs ervan. Op deze pagina vindt u een vereenvoudigde uitleg van deze vergoeding. Voor een specifieke vraag, raden we u aan om uw ziekenfonds te contacteren.

Op deze pagina:

Wanneer komen we tegemoet in de prijs van brilglazen?

We komen tegemoet in de prijs van brilglazen met:

 • Enkelzicht (= unifocale brilglazen)
 • Dubbelzicht (= bifocale brilglazen)
 • Driedubbel zicht (= progressieve brilglazen)

Voor bifocale of progressieve brillenglazen wordt de verzekeringstegemoetkoming bepaald door de dioptriewaarde voor verzicht.

Deze tegemoetkoming geldt voor:

 • kinderen vanaf een plano brilglas (0,00 dioptrieën).
 • personen vanaf 18 jaar tem 64 jaar vanaf een ametropie (refractiefout) van -/+ 6,00 dioptrieën
 • personen vanaf 65 jaar oud,
  • vanaf een ametropie (refractiefout) van -/+ 6,00 dioptrieën tot voor unifocale brilglazen. 
  • of van -/+4,25 dioptrieën voor bifocale en progressieve brilglazen
 • Brilglazen met medische filter met vooraf bepaalde absorptie van blauw licht:
  • Fototrope brilglazen die verdonkeren naargelang de intensiteit van het Uv-licht toeneemt
  • gekleurde brilglazen met vooraf bepaalde absorptie en vaste tint en die hun vaste tint behouden in alle lichtomstandigheden

Wat zijn de voorwaarden voor tegemoetkoming?

Uw ziekenfonds komt pas tegemoet als de volgende 4 voorwaarden vervuld zijn:

 • U heeft een oogafwijking waarvoor een correctie nodig is:
  1.  myopie
  2. hypermetropie
  3. astigmatisme
  4. presbyopie
 • Uw oogarts schrijft uw brilglazen voor met een specifiek medisch voorschrift.
 • U neemt contact op met een erkende opticien die u de verschillende types van brilglazen laat passen (organische of minerale brilglazen – met lage of hoge brekingsindex…) en u uitgebreide informatie geeft over de prijs van de brilglazen, de tegemoetkoming en hoeveel u zelf zal moeten betalen. Vervolgens en als u akkoord gaat met de types van brilglazen, stelt de opticien een getuigschrift van aflevering op. U moet dit document handtekenen.
 • U levert het medisch voorschrift voor brilglazen samen met het getuigschrift voor aflevering af bij uw ziekenfonds.

Hoeveel bedraagt de minimumtegemoetkoming per brilglas?

Hieronder vindt u enkele vereenvoudigde minimumbedragen waarop u recht heeft per brilglas als u aan de voorwaarden voldoet. Dit bedrag hangt af van uw situatie en afwijking.

Voor kinderen:

 • Unifocaal: 44,40 EUR*
 • Bifocaal: 122,87 EUR*
 • Progressief: 191,02 EUR*

Voor volwassenen (18+):

 • Unifocaal: 79,56 EUR*
 • Bifocaal: 153 EUR
 • Progressief: 210,12 EUR*

Voor ouderen (65+):

 • Unifocaal: 79,56 EUR*
 • Bifocaal: 91,80 EUR*
 • Progressief: 214,20 EUR*

*deze bedragen zijn van 01/01/2024.

Deze bedragen worden vaak aangevuld door de ziekenfondsen. Voor specifieke vragen in verband met uw vergoeding, contacteert u het best uw ziekenfonds of opticien.

Welke stappen zijn er voor tegemoetkoming?

Uw ziekenfonds komt tegemoet na de volgende 5 stappen:

 1. U raadpleegt uw oogarts;
 2. Uw oogarts geeft u een medisch voorschrift voor brilglazen (bijlage 15bis);
 3. U raadpleegt een erkende opticien;
 4. Uw erkende opticien geeft u een getuigschrift van aflevering (bijlage 15) als bewijs dat u de brilglazen heeft ontvangen;
 5. U stuurt het volgende naar uw ziekenfonds:
  • het medisch voorschrift voor brilglazen;
  • het getuigschrift van aflevering.

Hoe vaak hebt u recht op een tegemoetkoming?

Hoe vaak u recht hebt op een tegemoetkoming hangt af van uw situatie:

 • bent u jonger dan 18: twee jaar na de vorige aflevering
 • bent u 18 of ouder: vijf jaar na de vorige aflevering
 • hebt u een verschil van minstens 0,5 dioptrie in de sfeer, in de cilinder ofwel in het prisma in vergelijking met de vorige aflevering, dan hebt u ook opnieuw recht op een tegemoetkoming

Bent u niet zeker of u voldoet aan de voorwaarden voor een vernieuwing? Contacteer dan uw ziekenfonds of uw opticien. Zij kunnen uw oude en nieuwe medische voorschrift vergelijken. Wij beschikken niet over deze gegevens.  ​

Contacten

Reglementering opticiens

​Heeft u inhoudelijke vragen over de overeenkomst of over de nomenclatuur, contacteer dan onze medewerkers van de medische directie:

E-mail: meddev@riziv-inami.fgov.be
Tel: +32(0)2/739.70.99 (call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u.
Dinsdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Briefwisseling:
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging
Overeenkomstencommissie opticiens
Galileelaan 5/01
1210 Brussel