print

Tegemoetkoming in de prijs van steunkousen

Moet u steunkousen dragen ? Onder bepaalde voorwaarden komt uw ziekenfonds tegemoet in de prijs daarvan. Als u recht hebt op tegemoetkoming, stuur dan zeker de nodige documenten naar uw ziekenfonds.

Op deze pagina:


Voor welke steunkousen is er tegemoetkoming?

Uw ziekenfonds komt tegemoet in de prijs van ‘therapeutische elastische steunkousen’. Dat zijn steunkousen die deel uitmaken van de basistherapie bij specifieke medische problemen: lymfoedeem of chronische veneuze aandoeningen.

 • Lymfoedeem betekent dat er zich te veel lymfevocht ophoopt op bepaalde plaatsen, zoals bv. in het been. Het is te beschouwen als een verstoord evenwicht tussen de productie en de afvoer van de lymfe.
 • Een chronische veneuze aandoening is het langdurig gevolg van chronische veneuze insufficiëntie. Het bloed stroomt niet goed naar het hart en blijft staan in de benen of gaat zelfs terug naar beneden. Spataders en het gevoel van zware benen zijn de meest voorkomende verschijnselen. In een later stadium van chronische veneuze insufficiëntie krijgt men een chronische veneuze aandoening.

Er is tegemoetkoming voor pasklare en voor op maat gemaakte therapeutische elastische steunkousen.

Wat zijn de voorwaarden voor tegemoetkoming?

Uw ziekenfonds komt pas tegemoet als de volgende 5 voorwaarden vervuld zijn:

 1. U hebt een specifiek medisch probleem: lymfoedeem of chronische veneuze aandoening en u komt in aanmerking voor de indicaties. Opgelet: Deze indicaties zijn uitgebreid vanaf 1 juli 2015!
  • lymfoedeem:
   • uni- of bilaterale lymfoedeem na lies- of bekkenklieruitruiming
   • lymfoedeem na bestraling van de liesstreek
   • chronische primair erfelijk lymfoedeem
   •  congenitale vasculaire malformatie
               
  • chronische veneuze aandoeningen:
   • preventie van recidief veneuze ulcera bij chronische insufficiëntie
   • aanwezigheid van een geobjectiveerde diepe veneuze trombose
   • aanwezigheid van een geobjectiveerd posttrombotisch syndroom

 2. Uw arts heeft u kousen voorgeschreven op een specifiek formulier ‘bijlage 94’.
  • 1e medisch voorschrift:
   • Bij de indicatie ‘lymfoedeem’ moet een van de volgende artsen het 1e medisch voorschrift opstellen: een arts-specialist in de heelkunde, in de inwendige geneeskunde, in de geriatrie, in de gynaecologie-verloskunde, in de fysische geneeskunde en revalidatie, in de radiotherapie-oncologie, in de kindergeneeskunde, in de dermato-venereologie of in de medische oncologie.
   • Bij de indicatie ‘chronische veneuze aandoeningen’ mag elke behandelende arts het 1e medisch voorschrift opstellen.
  • Hernieuwing:
   Elke behandelende arts mag de hernieuwing van de steunkousen voorschrijven.

 3. De kousen geven steun die overeenkomt met een bepaalde ‘compressieklasse’. U vindt de compressieklasse op de verpakking van de kousen en op het ingenaaide etiket.
  •  vóór uw 15e verjaardag: klasse II (bij lymfoedeem), III en IV.
  • na uw 15e verjaardag: klasse III en IV.
 4. De kousen in standaard maten staan op onze lijst van vergoedbare producten.
  Opmerking: Mensen die aangepaste kousen nodig hebben, hebben recht op kousen op maat. Deze kousen op maat zijn niet terug te vinden op de lijst van vergoedbare standaard prefab producten. Uw bandagist kan hierover meer uitleg geven.

 5. U hebt de kousen gekocht bij een erkende bandagist.

Welke stappen zijn er vóór de tegemoetkoming?

Uw ziekenfonds komt pas tegemoet nadat de volgende 5 stappen afgerond zijn:

 1. U raadpleegt uw arts.
 2. Uw arts geeft u een medisch voorschrift voor therapeutische elastische steunkousen.
 3. U koopt de steunkousen bij een erkende bandagist.
 4. De erkende bandagist geeft u een getuigschrift van aflevering (= bijlage 13) als bewijs dat hij de kousen heeft afgeleverd.
 5.  U stuurt de volgende documenten naar uw ziekenfonds:
  • het medisch voorschrift van uw arts.
  • het getuigschrift van de erkende bandagist.

Hoe vaak is er recht op tegemoetkoming?

 • Bij lymfoedeem hebt u recht op maximaal 4 kousen per behandeld been per kalenderjaar.
 • Bij chronische veneuze aandoeningen hebt u recht op 2 kousen per behandeld been per kalenderjaar.

Contacten

Reglementering bandagisten

Heeft u inhoudelijke vragen over de overeenkomst of over de nomenclatuur, contacteer dan onze medewerkers van de medische directie:

E-mail: meddev@riziv-inami.fgov.be
Tel: +32(0)2/739.70.99 (call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u.
Dinsdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Briefwisseling:
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging
Overeenkomstencommissie Bandagisten
Galileelaan 5/01
1210 Brussel