print

Mucoviscidose: vergoeding van draagbare diffusors of cassettes voor antibiotica

Mensen die lijden aan mucoviscidose en niet ter verpleging opgenomen zijn, hebben recht op een tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de kost van draagbare diffusors of cassettes.

Op deze pagina:


Wat zijn de voorwaarden voor tegemoetkoming?

De patiënten die lijden aan mucoviscidose hebben recht op een tussenkomst als ze een ambulante intraveineuse behandeling met antibiotica volgen, voor zover er aan de volgende voorwaarden voldaan is:

  • De voorschrijver is de leidinggevende arts van een Muco centrum (referentiecentrum voor mucoviscidose, dat een conventie ondertekend heeft met het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging) of zijn gemandateerde medewerker en als dusdanig geregistreerd bij de Directie voor revalidatie en herscholing van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

  • Daarvoor gebruikt hij dit voorschriftmodel voor draagbare diffusors of cassettes (B51).

  • De draagbare diffusors/cassettes moeten afgeleverd worden door de ziekenhuisapotheker.

  • De voorschriften mogen niet meer uitgevoerd worden voor rekening van de verzekeringsinstellingen na een termijn die verstrijkt aan het eind van de week die volgt op de datum van het voorschrift.

  • De rechthebbende en zijn familie hebben bij het revalidatieteam de nodige vorming en de schriftelijke instructies gekregen om thuis autonoom onder medetoezicht van de huisarts de voorgeschreven intraveneuze antibioticabehandeling te volgen. Hetzij autonoom met tussenkomst van de huisarts, hetzij autonoom met tussenkomst van de huisarts en van thuisverpleegkundige. Ze zijn op de hoogte van de telefonische permanentie van het ziekenhuis waaraan het mucocentrum verbonden is.

  • Er is een overleg geweest tussen de huisarts, de afleverende ziekenhuisapotheker en het team van het muco centrum waarbij alle aspecten van de voorgeschreven ambulante intraveneuze antibioticatherapie besproken werden en door de leidinggevende arts van het muco centrum veilig bevonden;

  • De behandeling gebeurt op voorschrift van en onder toezicht van de muco centra, evenals in afspraak met de betrokken eerstelijnszorgverleners, waaronder de huisarts.

  • De patiënten moeten niet in het ziekenhuis opgenomen zijn.

Alle voorwaarden voor de terugbetaling van draagbare diffusors en cassettes gebruikt voor het toedienen van antibiotica aan ambulante patiënten met mucoviscidose (bijlage K.B. van 23.11.2021, deel I, titel 1, hoofdstuk II, afdeling 4)

Welke draagbare diffusors of cassettes betaalt de verzekering terug?

We betalen voor de draagbare diffusors of cassettes ingeschreven op de lijst van de vergoedbare draagbare diffusors of cassettes (bijlage K.B. van 23.11.2021, deel I, titel 1, hoofdstuk II, afdeling 1).

Om welk bedrag gaat het ?

De verzekering betaalt 100 % van het bedrag terug.

 

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be