print

Vergoeding van de implantaten voor de reconstructie van de gehoorbeentjes

Laat u een implantaat zetten voor de reconstructie van de gehoorbeentjes? U hebt recht op een volledige tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten van uw implantaat.

Op deze pagina:

 

Wat is een implantaat voor de reconstructie van de gehoorbeentjes?

Een implantaat voor de reconstructie van de gehoorbeentjes is een prothese die de gehoorbeentjes die het middenoor vormen gedeeltelijke of volledige vervangen. Met die reconstructie kan het geluid opnieuw efficiënt van het trommelvlies naar het binnenoor worden doorgestuurd.

Ze is bedoeld voor personen met gehoorverlies als gevolg van:

  • chronische oorontsteking (otitis)
  • schade (traumata) aan de gehoorbeentjes
  • een misvorming van de gehoorbeentjes

Waarvoor ontvangt u een tegemoetkoming?

U hebt recht op een volledige tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige zorgen in de kosten van het implantaat zonder voorwaarden.

De vergoeding wordt automatisch verrekend. U moet dus zelf niets betalen voor het implantaat.

Opgelet: u moet altijd de afleveringsmarge van de ziekenhuisapotheker betalen, dit is het bedrag dat de aankoop, het voorraadbeheer, de steriliteit, de traceerbaarheid en de aflevering van de implantaten dekt.

Hoe kunt u de vergoeding verkrijgen?

U of uw arts-specialist hoeven geen aanvraag in te dienen voor uw tegemoetkoming. Deze wordt automatisch verrekend wanneer uw arts-specials de verstrekkingen heeft aangerekend.

 

Contacten

Afdeling implantaten

Tel: +32 (0)2 739 77 00

E-mail: implant@riziv-inami.fgov.be