print

Vergoeding van middenoorimplantaten

Laat u voor het eerst een middenoorimplantaat inplanten? Moet u uw implantaat of geluidsprocessor laten vervangen? De verzekering voor geneeskundige verzorging komt onder bepaalde voorwaarden gedeeltelijk of volledig tegemoet voor een implantaat of geluidsprocessor, of de vervanging ervan.

Op deze pagina:

 

Wat is een middenoorimplantaat?

Een middenoorimplantaat is een actief elektronisch medisch hulpmiddel. Dat betekent het een externe energietoevoer nodig heeft. Het versterkt kunstmatig geluid. Ze zijn:

 • semi-implanteerbaar: deze bestaat dan uit een externe geluidsprocessor en een intern gedeelte
 • volledig implanteerbaar: het is volledig “aan de binnenkant” en dus niet zichtbaar

Het is ontworpen voor personen met neurosensoriële doofheid, conductieve doofheid of gemengde doofheid, na het mislukken of de onmogelijkheid van:

 • een ingreep op het middenoor
 • een traditioneel hoorapparaar
 • of een gehoorprothese met botverankering

Wat vergoeden we?

U hebt recht op een volledige tegemoetkoming voor:

 • een semi-implanteerbaar middenoorimplantaat, bij de eerste inplanting
 • een volledig implanteerbaar middenoorimplantaat en van de bijkomende externe geluidsprocessor als die voor u noodzakelijk is, bij de eerste inplanting
  Opgelet: momenteel is op de Belgische markt geen volledig implanteerbaar middenoorimplantaat meer voor tegemoetkoming aangenomen
 • de vervanging van het implantaat

U hebt recht op een gedeeltelijke tegemoetkoming voor de geluidsprocessor.

De vergoeding wordt automatisch verrekend. U moet dus niet achteraf een terugbetaling krijgen.

Opgelet: u moet altijd de afleveringsmarge van de ziekenhuisapotheker betalen, dit is het bedrag dat de aankoop, het voorraadbeheer, de steriliteit, de traceerbaarheid en de aflevering van de implantaten dekt.

Onder welke voorwaarden hebt u recht op een (volledige of gedeeltelijke) terugbetaling?

U hebt recht op een tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

Hoe verkrijgt u de tegemoetkoming (volledig of gedeeltelijk)?

Zelf hoeft u niets te doen om de tegemoetkoming te ontvangen. U vindt hier of uw arts-specialist een aanvraag moet indienen bij implantatie of vervanging van uw hulpmiddel.

Bij uw eerste implantatie of bij vervanging van een hulpmiddel dat niet was terugbetaald, moet uw arts-specialist een aanvraag indien voor uw tegemoetkoming. Hoe moet hij dat doen?

 1. Hij kan het aanvraagformulier verkrijgen via onze sIMPL-database.  Voor meer informatie over het gebruik van sIMPL, raadpleeg de pagina Informatie over de terugbetaling vinden via sIMPL.
 2. Hij moet dit formulier vóór of na de implantatie invullen.
 3. Hij moet dat formulier aan het College van Artsen-directeurs van het RIZIV bezorgen.
 4. Binnen 45 dagen na ontvangst van de aanvraag wordt hem een antwoord gestuurd. De implantatie moet binnen de 6 maanden na de datum van het akkoord worden uitgevoerd.

Laat u een hulpmiddel vervangen dat werd terugbetaald? Dan hoeft uw arts-specialist geen aanvraag in te dienen: de vergoeding gebeurt automatisch.

 

Contacten

Afdeling implantaten

Tel: +32 (0)2 739 77 00

E-mail: implant@riziv-inami.fgov.be