print

Vergoeding van cochleaire implantaten

Laat u voor het eerst een cochleair implantaat plaatsen? Moet u uw implantaat of de geluidsprocessor laten vervangen? De verzekering voor geneeskundige verzorging komt onder bepaalde voorwaarden volledig tegemoet voor een implantaat of geluidsprocessor, of de vervanging ervan.

Op deze pagina:

 

Wat is een cochleair implantaat?

Een cochleair implantaat is een elektronisch medisch hulpmiddel dat ontworpen is voor:

 • dove personen
 • personen met ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies

Het bestaat uit:

 • een implantaat: inwendig deel dat bestaat uit elektroden die zich in de cochlea bevinden (dus binnenin het oor) en die de digitale informatie omzetten in een elektrisch signaal dat de gehoorzenuw stimuleert. De hersenen ontvangen het geluid dat via de gehoorzenuw wordt doorgestuurd
 • een geluidsprocessor: uitwendig deel dat achter het oor wordt geplaatst, het geluid opvangt en in een digitale code omzet
  Horen dankzij een cochleair apparaat is anders dan normaal horen en het kost tijd om (opnieuw) te leren horen. Nadat het implantaat geplaatst is,  zal uw arts-specialist u dus een revalidatie aanraden.
   

Waarvoor krijgt u een tegemoetkoming?

De tegemoetkoming hangt af van het type gehoorverlies en de leeftijd.

 • Voor een ernstig bilateraal gehoorverlies, d.w.z. dat het gemiddeld gehoorverlies, gemeten met een audiogram, minimaal 70 decibel bedraagt voor elk oor:
  • < 18 jaar: een cochleair implantaat wordt voor beide oren terugbetaald
   • Opgelet: als de periode tussen implantatie in het eerste en tweede oor groter is dan of gelijk is aan 4 jaar, zijn aanvullende criteria vereist om in aanmerking te komen voor vergoeding van het contralateraal implantaat
  • ≥ 18 jaar: een cochleair implantaat wordt voor één oor terugbetaald
 • Voor een ernstig bilateraal gehoorverlies (gemiddeld min. 70 decibel) met dreigende bilaterale ossificatie of auditieve neuropathie, d.w.z. ossificatie (verbening) van de cochlea, ofwel een auditieve neuropathie (een verlies van synchronisatie tussen het geluid dat naar de gehoorzenuw wordt doorgestuurd en de interpretatie ervan die, vaak, tot uiting komt in een verlies van spraakverstaanbaarheid):
  • <18 jaar: een cochleair implantaat wordt voor beide oren terugbetaald
 • Voor een asymmetrisch bilateraal gehoorverlies, d.w.z. dat het gemiddeld gehoorverlies, gemeten met een audiogram, meer dan 30 decibel bedraagt voor het ene oor en minimaal 85 decibel voor het andere oor:
  • < 18 jaar: een cochleair implantaat wordt voor het slechtste oor terugbetaald
 • Voor een eenzijdige doofheid, d.w.z. dat het gemiddeld gehoorverlies gemeten, met een audiogram, minimaal 85 decibel bedraagt voor het ene oor en minder dan of gelijk aan 30 decibel in het andere oor (normaal gehoor), vergoeden we een cochleair implantaat voor het dove oor:
  • < 4 jaar: de eenzijdige doofheid is congenitaal (deze is aanwezig vanaf de geboorte)
  • < 18 jaar: de eenzijdige doofheid is verworven (deze treedt op na de geboorte)
   • Opgelet: als de periode tussen de diagnose van eenzijdige doofheid en de implantatie meer dan 7 jaar is, wordt het cochleair implantaat niet vergoed.

U hebt recht op een volledige tegemoetkoming van:

 • het implantaat en de externe geluidsprocessor bij de eerste implantatie
 • de vervanging van het implantaat en/of van de externe geluidsprocessor

De vergoeding wordt automatisch verrekend. U moet dus niet achteraf een terugbetaling krijgen.

Opgelet: u moet altijd de afleveringsmarge van de ziekenhuisapotheker betalen, dit is het bedrag dat de aankoop, het voorraadbeheer, de steriliteit, de traceerbaarheid en de aflevering van de implantaten dekt.

Onder welke voorwaarden hebt u recht op een tegemoetkoming?

U hebt recht op een tegemoetkoming als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

Hoe verkrijgt u de vergoeding?

U hoeft zelf geen acties te ondernemen om de vergoeding te krijgen. In bepaalde gevallen moet uw arts-specialist een aanvraag indienen.

In de flowchart over de formulierkeuze, waarin u alle gevallen van de vergoedingsvoorwaarden voor cochleaire implantaten vindt, leest uw arts:

 • of uw arts-specialist al dan niet een aanvraag om akkoord moet indienen
 • welk aanvraagformulier nodig is

Als uw arts-specialist een aanvraag moet indienen voor uw tegemoetkoming, verloopt de procedure als volgt:

 1. Uw arts-specialist  kan het aanvraagformulier verkrijgen via onze sIMPL-database.
 2. Uw arts-specialist  moet dit formulier vóór of na de implantatie invullen.
 3. Al naargelang het geval verstuurt uw arts-specialist  dit formulier of een omstandig medisch verslag naar het College van Artsen-directeurs van het RIZI
 4. Binnen 30 dagen na ontvangst van de aanvraag wordt uw arts-specialist een antwoord gestuurd. In geval van een aanvraag om akkoord vóór de implantatie, moet deze binnen de 6 maanden na de datum van het akkoord worden uitgevoerd.
 

Contacten

Afdeling implantaten

Tel: +32 (0)2 739 77 00

E-mail: implant@riziv-inami.fgov.be