print

Terugbetaling van actieve verbandmiddelen om chronische wonden te verzorgen

Als u aan chronische wonden lijdt, komt de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging tussen in de prijs van de actieve verbandmiddelen voor patiënten met chronische wonden, op voorschrift en na machtiging van het ziekenfonds.

Op deze pagina:

Hebt u recht op terugbetaling?

U hebt recht op terugbetaling als u aan chronische wonden (wonden onvoldoende genezen na een adequate behandeling van 6 weken) EN aan tenminste 1 van de volgende ziektebeelden lijdt :

 • Arterieel ulcus
 • Veneus ulcus
 • Diabetisch ulcus
 • Drukulcus van stadium II, III of IV
 • Neuropatisch ulcus (bij niet diabetici)
 • Ulcera ten gevolge van vasculitis
 • Hydradenitis suppurativa
 • Oncologische wonden
 • Post-chirurgische wonden
 • Brandwonden
 • Chronische ulcus anders dan bovengenoemde aandoeningen waarvoor actieve verbandmiddelen het enig therapeutisch alternatief vormen, bevestigd na een diagnostisch onderzoek door een arts specialist in de dermato-venereologie
 • Junctionele of dystrofische epidermolysis bullosa.

Welk bedrag wordt terugbetaald?

We betalen u 20 % terug van de publieksprijs van een doos met verbandmiddelen.

Het gedeelte van de publieksprijs dat u zelf moet betalen (het remgeld) komt in aanmerking voor de maximumfactuur.

Welke actieve verbandmiddelen worden terugbetaald?

We komen financieel tussen voor de actieve verbandmiddelen die ingeschreven zijn op deze Lijst van de terugbetaalbare actieve verbandmiddelen.

Hoe terugbetaling van de actieve verbandmiddelen bekomen?

 1. De verbandmiddelen moeten voorgeschreven zijn.
   
 2. Uw behandelende arts, of de arts specialist in de dermato-venereologie of, eventueel een arts specialist in de pediatrie (maar enkel in het geval van junctionele of dystrofische epidermolysis bullosa), vervolledigt het 1ste deel van dezeaanvraag tot machtiging voor de terugbetaling van actieve verbandmiddelen die over te maken is aan de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds.
   
 3. In geval van een akkoord zal de adviserend arts u een machtiging bezorgen. Deze machtiging is maximum voor 3 maanden geldig.
   
 4. De machtiging tot vergoeding kan maximaal 3 keer worden verlengd voor een nieuwe periode van maximum 3 maanden. Daarvoor moet de behandelende arts of de arts specialist in de dermato-venereologie of eventueel (maar enkel in het geval van junctionele of dystrofische epidermolysis bullosa) de arts specialist in de pediatrie vervolledigt het 2de gedeelte van de aanvraag tot machtiging voor de terugbetaling van actieve verbandmiddelen die over te maken is aan de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds.
   
 5. Op basis van dat voorschrift en van die machtiging zal de apotheker u de verbandmiddelen afleveren. Hij zal automatisch het bedrag van de terugbetaling door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging aftrekken van de publieksprijs (derdebetalersregeling).

Verlenging na 1 jaar behandeling

 • Voor alle indicaties (Behalve voor de gevallen van junctionele of dystrofische epidermolysis bullosa), kan de machtiging tot vergoeding worden verlengd voor nieuwe periodes van maximum 3 maanden:
  • de arts specialist in de dermato-venereologie, in de endocrino-diabetologen, in de orthopedie, in de plastische heelkunde of in de heelkunde herevalueert uw klinische toestand en stelt een recent rapport op waarin onder andere de redenen van de verlenging vermeld worden;
  • de arts specialist in de dermato-venereologie, in de endocrino-diabetologen, in de orthopedie, in de plastische heelkunde of in de heelkunde vervolledigt het 3de gedeelte van de aanvraag tot machtiging voor de terugbetaling van actieve verbandmiddelen die over te maken is aan de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds. 
    
 • Als u lijdt aan junctionele of dystrofische epidermolysis bullosa kan de machtiging tot terugbetaling op 2 voorwaarden jaarlijks verlengd worden:
  • de arts specialist in de dermato-venereologie of door de arts specialist in de pediatrie stelt een omstandig behandelingsplan op dat de keuze en het aantal maandelijks noodzakelijke actieve verbandmiddelen motiveert;
  • de arts specialist in de dermato-venereologie of door de arts specialist in de pediatrie vervolledigt het 3de gedeelte van de aanvraag tot machtiging voor de terugbetaling van actieve verbandmiddelen die over te maken is aan de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds.

Alle voorwaarden ivm de terugbetaling van actieve verbandmiddelen voor patiënten met chronische wonden

​ 

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be