print

Implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt geheel of gedeeltelijk bepaalde implantaten en invasieve medische hulpmiddelen terug.

Op deze pagina:

Algemene informatie over  de terugbetaling van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

De verstrekkingen bij implantaten en invasieve medische hulpmiddelen die we vergoeden staan op de lijst van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. Een verstrekking kan gekoppeld zijn aan een nominatieve lijst die de individuele hulpmiddelen van de verdelers herneemt samen met de gegevens van die hulpmiddelen.

Bij bepaalde implantaten of invasieve medische hulpmiddelen, moeten u en/of uw arts bepaalde gegevens in Qermid (quality Electronic Registration of Medial acts, Implants and Devices), om een vergoeding te kunnen krijgen.

Vergoeding voor auditieve implantaten

Wij komen volledig of gedeeltelijk tegemoet in de terugbetaling:

Terugbetaling van neurostimulatoren bij chronische pijn

Indien u aan chronische pijn lijdt, hebt u in bepaalde gevallen recht op de terugbetaling van een neurostimulator.

Om recht te hebben op die terugbetaling moet u in ieder geval worden behandeld door een multidisciplinair algologisch team. Dit team:

 • stelt uw diagnose
 • houdt zich bezig met uw screening
 • voert de implantatie uit
 • zorgt voor de opvolging van uw behandeling op lange termijn

Waaruit bestaat het team?

 • een neurochirurg
 • een anesthesist-algoloog
 • een specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie
 • een pijnpsycholoog
 • een neuropsychiater, een  psychiater-algoloog of een neuroloog
 • pijnverpleegkundigen

In welke gevallen Bij welke aandoeningen kan u een terubegaling krijgen voor hebt u recht op de terugbetaling van uw neurostimulator?

Valt u niet onder deze gevallen en werd er vóór 1 januari 2018 een neurostimulator geplaatst om uw chronische pijn te behandelen?
Om recht te hebben op de gehele terugbetaling van uw vervangingsneurostimulator moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u moet behandeld worden door een multidisciplinair team;
 • u moet ermee instemmen dat u minstens 2 keer per kalenderjaar wordt opgevolgd door uw behandelend multidisciplinair team.

Uw behandelend multidisciplinair team dient voor u een aanvraag in via het online platform Neuro-pain. Dat platform is volledig beveiligd en staat uw behandelend team en uzelf toe om snel en doeltreffend te interageren.

Het Nationaal Adviesorgaan (NAO), bestaande uit nationale experten, onderzoekt uw aanvraag en formuleert een advies. De adviserend-arts van uw ziekenfonds heeft vervolgens 30 werkdagen de tijd:

 • om een beslissing te nemen met betrekking tot de terugbetaling van uw neurostimulator op basis van het gemotiveerde advies van het NAO;
 • om zijn beslissing mee te delen.

Contacten

Afdeling implantaten

Tel: +32 (0)2 739 77 00

E-mail: implant@riziv-inami.fgov.be