Urinaire autosondage thuis

Hierbij vindt u de terugbetalingsvoorwaarden in het kader van urinaire autosondage thuis.

Wat is urinaire autosondage thuis?

Het gaat om een urinesondage die thuis wordt uitgevoerd door uzelf als patiënt, of door iemand uit uw omgeving die daarvoor is opgeleid en die bekwaam is om deze techniek toe te passen. Het doel van de autosondage is om de blaas regelmatig te legen dankzij het inbrengen van een sonde via de urinebuis.

Hoeveel sondes worden terugbetaald?

U heeft recht op de terugbetaling van max. 5 sondes/dag in geval van de volgende aandoeningen:

a.  retentieblaas met een belangrijk postmictioneel residu (gelijk aan of groter dan 100 ml) ten gevolge van een verworven of aangeboren medullair letsel

b.  retentieblaas met een belangrijk postmictioneel residu (gelijk aan of groter dan 100 ml) bij een perifere neuropathie

c.  paraplegie of paraparese, tetraplegie of tetraparese wanneer verergering van de incontinentie wordt vermeden door de combinatie van (een) parasympathicolytisch(e) geneesmiddel(en) met autosondage

d.  urineretentie in afwezigheid van een apart neurologisch letsel: substitutieblaas; vergrotingsblaas substitutieblaas; vergrotingsblaas.

Indien u jonger bent dan 18 jaar, moet u niet voldoen aan de voorwaarde van 100 ml postmictioneel residu.

U heeft recht op de terugbetaling van max. 8 sondes/dag in geval van de volgende aandoeningen:

e.  retentieblaas met een capaciteit niet hoger dan 300 ml

f.  neurogene blaas bij kinderen onder de leeftijd van 18 jaar.

Welke sondes worden terugbetaald?

Enkel de sondes die zijn ingeschreven op de lijst worden terugbetaald (sondes worden terugbetaald op 01.12.2019 - KB 10.10.2019 – BS 22.10.2019 en KB 03.11.2019 - BS 18.11.2019).

3 soorten sondes worden terugbetaald:

 • droge sonde
 • sonde met geïntegreerd glijmiddel
 • sonde met geïntegreerd glijmiddel en één of meerdere andere bijkomende functies = de zogenaamde "meer geavanceerde" sonde

Wat is het terugbetaald bedrag en het bedrag te uwen laste per sonde?

 

Maximumterugbetaling van de verzekering per sonde (in EUR) Maximumbedrag ten laste van de patiënt per sonde (in EUR)
Droge sonde ​1 ​0
Sonde met geïntegreerd glijmiddel ​2,7 ​0
"Meer geavanceerde" sonde 2,7​​ 1​

 

Hoe kunt u een terugbetaling krijgen?

 1. De arts-specialist in het kader van de autosondage stuurt de terugbetalingsaanvraag naar de adviserend arts. (aangepaste versie : KB 15.11.2017 – BS 24.11.2017)

 2. De adviserend arts bezorgt u de machtiging.

  • De machtiging is geldig voor een periode van één jaar.

  • De machtiging mag worden verlengd voor een nieuwe periode van:

   • maximum 5 jaren voor een van de "indications a tot d" beschreven hierboven

   • maximum 1 jaar voor een van de "indicaties e en f" beschreven hierboven.

 3. De arts schrijft u de sondes voor.

  • Een arts-specialist stelt het 1e voorschrift in het kader van de autosondage op

  • De behandelende arts kan de volgende voorschriften invullen.

 4. Op basis van die machtiging en dit voorschrift levert de officina-apotheker u de sondes af; u ontvangt de terugbetaling rechtstreeks.

Overgang naar de nieuwe reglementering

Er wordt in een periode van 6 maanden voorzien voor de uitvoering van de nieuwe modaliteiten (tot 30 april 2018)

Indien u in aanmerking komt voor een terugbetaling op basis van een kennisgeving, zal uw ziekenfonds u de geschikte machtiging voor deze overgangsperiode bezorgen

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 04 december 2019