Medisch-farmaceutisch overleg - Goedgekeurde kwaliteitsbevorderende programma’s

Overzicht van de kwaliteitsbevorderende programma’s die het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen (CEG) goedkeurde.

Medication review type III – de weg naar veilig en rationeel geneesmiddelengebruik - New

Waarom en hoe patiënten met een alcoholprobleem herkennen en begeleiden - New

Palliatieve zorg: Communicatie en Kennis in een multidisciplinaire setting

Aandoeningen veroorzaakt door medicatie

Risico op oneigenlijk gebruik of afhankelijkheid van medicatie

Geneesmiddelenbewaking

Lipidenmanagement in de eerste lijn

Verbeteren van de vaccinatiegraad bij griep en pneumokokken door een medisch farmaceutisch overleg

Veilig gebruik van osteoporose medicatie in de 1e lijn

COVID-19: transmurale medicatiebegeleiding voor patiënten die getroffen werden door COVID-19 en verblijven in een schakelzorgcentrum

Veilig gebruik van NSAID

Rationeel gebruik van benzodiazepines voor slapeloosheid door multidisciplinaire samenwerking

Veilig minder antibiotica

Medicatieschema’s en innamemomenten van geneesmiddelen

De behandeling van patiënten met diabetes type 2 verbeteren

Geneesmiddelen bij ORL-pathologie bij kinderen

Stimuleren van het rationeel en veilig gebruik van opioïde medicatie bij niet-kanker pijn

Magistraal voorschrijven als additionele therapeutische optie

De huisarts en huisapotheker in duo voor de chronische patiënt

Eénlijn.be : Digitaal gegevens delen rond medicatie

Optimalisatie van de behandeling en de zorg van de type 2 diabetes patiënt door multidisciplinaire samenwerking

Verbeteren van de therapietrouw van een patiënt onder een TNF-alfa-remmer door een betere samenwerking tussen huisarts en apotheker

Naar een vlotte samenwerking tussen huisarts en apotheker: zorgtrajecten

Naar een vlotte samenwerking tussen huisarts en apotheker: bereikbaarheid en communicatie ; afspraken over het voorschrift ; VOS en substitutie

Een interdisciplinaire aanpak van polymedicatie bij ouderen

Medicatienazicht bij risicopatiënten met polyfarmacie

Multidisciplinaire aanpak bij Chronische Nierinsufficiëntie (CNI)

Naar een vlotte samenwerking tussen huisarts en apotheker: magistrale bereidingen

Naar een vlotte samenwerking tussen huisarts en apotheker: misbruik en verslaving

Multidisciplinaire aanpak bij het goed gebruik van directe orale anticoagulantia (DOAC)

Focus op enkele vaak voorkomende interacties in de klinische praktijk; hoe het risico voor de patiënt inperken ?

Valpreventie: het verband tussen psychofarmaca en vallen

Transmuraal medicatiebeleid

Contacten

 

Laatst aangepast op 03 juni 2021