Opdrachten van het RIZIV

Mission-statement en krachtlijnen bij de uitvoering van de missie.

 

Mission-statement

Het RIZIV is een sleutelactor in de sociale zekerheid met een dubbele missie.

  • We  staan ervoor in dat iedere verzekerde ongeacht zijn situatie effectief toegang heeft tot en vergoed wordt voor de nodige kwalitatieve geneeskundige zorgen (toegankelijkheid), die doeltreffend en in overeenstemming met de tariefafspraken (tariefzekerheid) verleend worden.
  • We staan ervoor in dat de verzekerde werknemers en zelfstandigen een adequaat vervangingsinkomen ontvangen bij arbeidsongeschiktheid of ouderschap en dat hen reële kansen op re-integratie na een arbeidsongeschiktheid worden aangeboden.

Krachtlijnen bij de uitvoering van de missie

We willen de middelen die de samenleving bestemt voor de verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen (VGVU), op die manier inzetten dat:

  • ze de werking van de zorgverleners (artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, andere individuele zorgverleners maar ook ziekenhuizen, rustoorden, enz) en ziekenfondsen adequaat ondersteunen
  • ze doelmatig en doeltreffend gebruikt worden
  • alle betrokkenen de wettelijke verplichtingen naleven.

Die inzet van middelen gebeurt natuurlijk

  • binnen het wettelijk kader
  • in overleg met de betrokken actoren (sociale gesprekspartners, ziekenfondsen en zorgverleners, enz.)
  • en met oog voor de principes van deugdelijk bestuur in gezondheidszorgsystemen.

We willen onze medewerkers stimuleren bij de ontwikkeling van hun competenties en persoonlijkheid, en bij het opnemen van verantwoordelijkheid.
Hoe ?  Dit gebeurt via een stijl van leidinggeven waarin luisteren, positief waarderen, ondersteunen, vertrouwen geven, stimuleren, meedenken en durven beslissen centraal staat.  Op die manier willen we een werkomgeving bieden waarin alle medewerkers zich goed kunnen voelen en hun job als zinvol ervaren voor zichzelf, voor hun collega's, voor hun klanten en voor de publieke zaak.  Tegelijk verwachten we van onze medewerkers dat ze zich loyaal, professioneel en integer opstellen.

Contacten

Laatst aangepast op 28 oktober 2014