print

De organen van de Dienst voor uitkeringen

Het dagelijks bestuur van de Dienst voor uitkeringen is in handen van de directeur-generaal. Er zijn organen met beslissingsbevoegdheid en organen met enkel een adviserende functie.

Op deze pagina:

De Beheerscomités van de Dienst voor uitkeringen

2 Beheerscomitésbeheren het deel uitkeringen van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Er bestaat een Beheerscomité voor werknemers (inclusief mijnwerkers) en werklozen en een Beheerscomité voor zelfstandigen.

De Geneeskundige raad voor invaliditeit

De Geneeskundige raad voor invaliditeit bestaat uit een Hoge commissie en haar Afdelingen. Haar leden zijn enkel artsen en zij nemen beslissingen in individuele dossiers over arbeidsongeschiktheid.

Het Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid en de Technische ziekenfondsraad

Naast de Beheerscomités en de Geneeskundige raad voor invaliditeit, heeft de Dienst voor uitkeringen 2 adviserende organen: het Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid en de Technische ziekenfondsraad.  Deze raden mogen geen beslissingen nemen maar enkel aanbevelingen formuleren.

Contacten

Dienst voor uitkeringen

E-mail: secr-uitk-dirgen@riziv-inami.fgov.be