print

Erelonen en kosten van gerechtelijke deskundigen

De erelonen en kosten van deskundigen, aangewezen door de arbeidsgerechten voor medische onderzoeken naar aanleiding van geschillen, liggen wettelijk vast.

Op deze pagina:

Wat zijn de officiële bedragen voor 2024?

Het persoonlijke ereloon van de gerechtsdeskundige:

 • indien hij noch psychiater, noch neuropsychiater is: 489,28 EUR
 • indien hij psychiater of neuropsychiater is: 580,35  EUR

De administratieve kosten van de gerechtsdeskundige: 146,40 EUR

De kosten voor bijkomende onderzoeken verricht door andere personen dan de deskundige, op verzoek van deze laatste, evenals de onderzoeken uitgevoerd ingevolge een aanvullend onderzoek, bevolen door de rechter:

 • medische onderzoeken andere dan die vermeld onder 2) : zie nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen van het RIZIV
 • Onderzoeken uitgevoerd door een psychiater of neuropsychiater: 286,83 EUR
 • Onderzoeken uitgevoerd door een psycholoog met een volledige reeks testen of door een ergoloog: 198,90 EUR
 • Elk ander onderzoek of advies, niet bedoeld in 1, 2 of 3: 99,44 EUR

Deze bedragen zijn van toepassing voor de expertises waarvan het definitieve verslag neergelegd wordt vanaf 1 januari 2024. 

Wat zijn de officiële bedragen voor 2023?

Het persoonlijke ereloon van de gerechtsdeskundige:

 • indien hij noch psychiater, noch neuropsychiater is: 480,29 EUR
 • indien hij psychiater of neuropsychiater is: 569,68  EUR

De administratieve kosten van de gerechtsdeskundige: 143,71 EUR

De kosten voor bijkomende onderzoeken verricht door andere personen dan de deskundige, op verzoek van deze laatste, evenals de onderzoeken uitgevoerd ingevolge een aanvullend onderzoek, bevolen door de rechter:

 • medische onderzoeken andere dan die vermeld onder 2) : zie nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen van het RIZIV
 • Onderzoeken uitgevoerd door een psychiater of neuropsychiater: 281,56 EUR
 • Onderzoeken uitgevoerd door een psycholoog met een volledige reeks testen of door een ergoloog: 195,24 EUR
 • Elk ander onderzoek of advies, niet bedoeld in 1, 2 of 3: 97,61 EUR

Deze bedragen zijn van toepassing voor de expertises waarvan het definitieve verslag neergelegd wordt vanaf 1 januari 2023. 

Contacten

Juridische zaken en geschillen - Algemene diensten

E-mail: geschillen.AD@riziv-inami.fgov.be