print

De organen van de Algemeen ondersteunende diensten

Onze Algemeen ondersteunende diensten (AOD) staan onder het gezag van het Algemeen beheerscomité. De AOD staan in voor de werking van een aantal interne beheersorganen.

Op deze pagina:


Welke interne beheersorganen?

De AOD staan in voor de werking van:

  • de Directieraad
  • het Directiecomité
  • het Basisoverlegcomité
  • het Beheerscomité voor het maatschappelijk werk
  • de Stagecommissie
  • de Technische, boekhoudkundige en statistische commissie, die adviezen geeft over de boekhoudkundige en statistische elementen die als basis worden gebruikt bij het opmaken van de begrotingsontwerpen.

Contacten

Communicatiedienst

E-mail: communication@riziv-inami.fgov.be