print

U gaat op vakantie naar Algerije

Een bilaterale overeenkomst koppelt België aan Algerije op het vlak van gezondheidszorg.
Als verzekerde van de Belgische wetgeving kunt u, onder bepaalde voorwaarden, genieten van de toegang tot en betaling van uw verzorging die tijdens uw verblijf in Algerije onmiddellijk noodzakelijk werd.

Op deze pagina:

Toegang tot verzorging

Om in Algerije toegang te hebben tot gezondheidszorg hebt u het BALG8-document van uw ziekenfonds nodig. Dit document geeft u recht op verzorging die tijdens uw verblijf onmiddellijk noodzakelijk werd (dringende verzorging).

Opgelet
Dit document is maximaal 45 dagen per jaar geldig en is niet geldig als u naar Algerije gaat enkel om u te laten verzorgen.

Hoe krijgt u de terugbetaling?

Toon de BALG8 aan de Algerijnse zorgverlener of aan een Algerijnse verzekeringsinstelling. Het toegepaste terugbetalingstarief is het tarief dat in Algerije geldt op het moment van de verzorging.

Als u geen BALG8 hebt, dan hebt u 2 mogelijkheden:

  • U richt zich tot uw ziekenfonds om de BALG8 aan te vragen.
  • U betaalt uw facturen en als u terug bent in België, dan bezorgt u ze voor terugbetaling aan uw ziekenfonds.

Contacten

Internationale relaties - geneeskundige verzorging

Tel: +32(0)2 739 73 17

E-mail: rir@riziv-inami.fgov.be