print

U gaat op vakantie naar Montenegro

Een bilaterale overeenkomst koppelt België aan Montenegro op het vlak van gezondheidszorg.
Als verzekerde van de Belgische wetgeving kunt u, onder bepaalde voorwaarden, genieten van de toegang tot en betaling van uw verzorging die tijdens uw verblijf in Montenegro onmiddellijk noodzakelijk werd.

Op deze pagina:

 

Toegang tot verzorging

Om in Montenegro toegang te hebben tot gezondheidszorg hebt u het BE-MNE111 document van uw ziekenfonds nodig. Dit document geeft u recht op verzorging die tijdens uw verblijf onmiddellijk noodzakelijk werd (dringende verzorging).

Opgelet:

Dit document is maximaal 3maanden  geldig en is niet geldig als u naar Montenegro gaat enkel om u te laten verzorgen.

Hoe krijgt u de terugbetaling?

Toon de BE-MNE111 aan de Montenegrijnse zorgverlener of aan een Montenegrijnse verzekeringsinstelling. Het toegepaste terugbetalingstarief is het tarief dat in Montenegro geldt op het moment van de verzorging.

Als u geen BE-MNE111 hebt, dan hebt u 2 mogelijkheden:

  • U richt zich tot uw ziekenfonds om de BE-MNE111 aan te vragen.
  • U betaalt uw facturen en als u terug bent in België, dan bezorgt u ze voor terugbetaling aan uw ziekenfonds.

Contacten

Internationale relaties - geneeskundige verzorging

Tel: +32(0)2 739 73 17

E-mail: rir@riziv-inami.fgov.be