print

Geplande geneeskundige zorg in een andere lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland

Geplande geneeskundige zorg vereist een voorafgaande toestemming van het ziekenfonds en is maar mogelijk voor een bepaalde lijst van geneeskundige verstrekkingen.

Op deze pagina:


Lijst van geneeskundige verstrekkingen waarvoor een voorafgaande toestemming is vereist

Sinds 25 oktober 2013 zijn er een aantal nieuwe regels van toepassing met betrekking tot de terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen in een andere lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Dit is een gevolg van de omzetting van de Richtlijn 2011/24/EU van 9 maart 2011 betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg.

De nieuwe regels betekenen echter niet dat u zonder enige beperking voor alle geneeskundige verstrekkingen naar een van die landen kan reizen en recht heeft op een terugbetaling van de gemaakte kosten.

Indien u naar het buitenland wenst te gaan met het doel daar een medische behandeling te volgen, dan moet u in bepaalde gevallen in het bezit zijn van een voorafgaande toestemming.

Een voorafgaande toestemming is vereist :

 • wanneer het gaat om behandeling die een ziekenhuisopname vereist (= ten minste één overnachting),
 • wanneer het gaat op ambulante verstrekkingen
  • die het gebruik vereisen van:
   • een CT-scanner,
   • een MRI-scanner,
   • een PET-scanner,
   • een cathlab (hartcatherisatie),
  • of plaats vinden in een dienst radiotherapie.

U dient deze toestemming aan te vragen bij de adviserend arts van uw ziekenfonds, en ontvangen te hebben voor uw vertrek naar het buitenland.

Contacten

Internationale relaties - geneeskundige verzorging

Tel: +32(0)2 739 73 17

E-mail: rir@riziv-inami.fgov.be