print

U gaat op vakantie naar Noord-Macedonië

Een bilaterale overeenkomst koppelt België aan Noord-Macedonië op het vlak van gezondheidszorg. Als verzekerde van de Belgische wetgeving kunt u, onder bepaalde voorwaarden, genieten van de toegang tot en betaling van uw verzorging die tijdens uw verblijf in Noord-Macedonië medisch noodzakelijk werd.

Op deze pagina:

Toegang tot verzorging

Om in Noord-Macedonië toegang te hebben tot gezondheidszorg hebt u de Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) van uw ziekenfonds nodig. Dit document geeft u recht op verzorging die tijdens uw verblijf noodzakelijk werd.

Opgelet
De EZVK is maximaal 2 jaar geldig en is niet geldig als u naar Noord-Macedonië gaat enkel om u te laten verzorgen.

  

Hoe krijgt u de terugbetaling?

Als u de EZVK hebt, dan legt u die voor aan de Macedonische zorgverleners of aan een Macedonische verzekeringsinstelling.
Het toegepaste terugbetalingstarief is het tarief dat in Noord-Macedonië geldt op het moment van de verzorging.

Als u geen EZVK hebt, dan hebt u 2 mogelijkheden:

  • ofwel richt u zich tot een Macedonische verzekeringsinstelling of tot uw ziekenfonds om de EZVK of haar vervangingscertificaat aan te vragen
  • ofwel betaalt u de factuur zelf en bezorgt u uw facturen bij terugkeer in België voor terugbetaling aan uw ziekenfonds.

Contacten

Internationale relaties - geneeskundige verzorging

Tel: +32(0)2 739 73 17

E-mail: rir@riziv-inami.fgov.be