print

U gaat naar een lidstaat buiten de EER en zonder bilaterale overeenkomst

De terugbetaling van geneeskundige verzorging buiten de Europese Economische ruimte (EER) is onderhevig aan de voorwaarde van dringendheid.  Geplande geneeskundige verzorging in zorg in een land dat niet tot de EER behoort, kan niet terugbetaald worden tenzij u vooraf een toestemming van de adviserend-arts heeft ontvangen.

Op deze pagina:

Contacten

Internationale relaties - geneeskundige verzorging

Tel: +32(0)2 739 73 17

E-mail: rir@riziv-inami.fgov.be