print

U gaat op vakantie naar Servië

Een bilaterale overeenkomst koppelt België aan Servië op het vlak van gezondheidszorg.
Als verzekerde van de Belgische wetgeving kunt u, onder bepaalde voorwaarden, genieten van de toegang tot en betaling van uw verzorging die tijdens uw verblijf in Servië onmiddellijk noodzakelijk werd.

Op deze pagina:

Toegang tot verzorging

Om in Servië toegang te hebben tot gezondheidszorg hebt u het BE-SRB111 document van uw ziekenfonds nodig. Dit document geeft u recht op verzorging die tijdens uw verblijf onmiddellijk noodzakelijk werd (dringende verzorging).

Opgelet:

Dit document is maximaal 3 maanden geldig en is niet geldig als u naar Servië gaat enkel om u te laten verzorgen.

Hoe krijgt u de terugbetaling?

Toon de BE-SRB111 aan de Servische zorgverlener of aan een Servische verzekeringsinstelling. Het toegepaste terugbetalingstarief is het tarief dat in Servië geldt op het moment van de verzorging.

Als u geen BE-SRB111 hebt, dan hebt u 2 mogelijkheden:

  • U richt zich tot uw ziekenfonds om de BE-SRB111 aan te vragen.
  • U betaalt uw facturen en als u terug bent in België, dan bezorgt u ze voor terugbetaling aan uw ziekenfonds.

Contacten

Internationale relaties - geneeskundige verzorging

Tel: +32(0)2 739 73 17

E-mail: rir@riziv-inami.fgov.be