print

U gaat op vakantie naar Tunesië

Een bilaterale overeenkomst koppelt België aan Tunesië op het vlak van gezondheidszorg.
Als verzekerde van de Belgische wetgeving kunt u, onder bepaalde voorwaarden, genieten van de toegang tot en betaling van uw verzorging die tijdens uw verblijf in Tunesië onmiddellijk noodzakelijk werd.

Op deze pagina:


Toegang tot verzorging


Om in Tunesië toegang te hebben tot gezondheidszorg hebt u het BE-TN.111-document van uw ziekenfonds nodig. Dit document geeft u recht op verzorging die tijdens uw verblijf onmiddellijk noodzakelijk werd.

Opgelet:
Dit document is maximaal 3 maanden geldig  en is niet geldig als u naar Tunesië gaat enkel om u te laten verzorgen.

Hoe krijgt u de terugbetaling?

Toon de BE-TN.111 aan de Tunesische zorgverlener of aan een Tunesische verzekeringsinstelling. Het toegepaste terugbetalingstarief is het tarief dat in Tunesië geldt op het moment van de verzorging.

Als u geen BE-TN.111-document hebt, dan richt u zich tot uw ziekenfonds om dit document aan te vragen en doet u uw best om u in Tunesië te laten terugbetalen.
 
Opgelet: 
Weet dat als u in Tunesië geen terugbetaling vraagt, het heel moeilijk zal zijn om ze te verkrijgen als u terug in België bent. U zult immers eerst moeten bewijzen dat het voor u onmogelijk was om ter plaatse een terugbetaling te vragen.

Contacten

Internationale relaties - geneeskundige verzorging

Tel: +32(0)2 739 73 17

E-mail: rir@riziv-inami.fgov.be