print

Hoofdstuk VIII: overgangsmaatregelen en instructies voor verlenging van terugbetaling in hoofdstuk VIII bij patiënten die reeds een terugbetaalde behandeling kregen volgens hoofdstuk IV vóór 1 juli 2019

Met de introductie van hoofdstuk VIII voor gepersonaliseerde geneesmiddelen op 1 juli 2019 zijn er een aantal farmaceutische specialiteiten die “verhuisd” zijn van hoofdstuk IV naar hoofdstuk VIII. Wat gebeurt er voor de patiënten die reeds een geldige machtiging of notificatie hebben voor een paragraaf in hoofdstuk IV van de lijst van de farmaceutische specialiteiten die beïnvloed werd door de introductie van hoofdstuk VIII?

Op deze pagina:


Machtigingen die nog geldig zijn

Ten titel van overgangsmaatregel bewaren machtigingen van bovenstaande hoofdstuk IV paragrafen die afgeleverd zijn vóór 1 juli 2019 hun geldigheid volgens de bepalingen vermeld op deze machtigingen.

Dit betekent concreet dat de patiënten die een machtiging type « d » (ongelimiteerde geldigheidsduur) ontvingen vóór 1 juli 2019, deze machtiging behouden zonder beperking van de geldigheidsduur en dit zolang de behandeling met de specialiteit vermeld op de machtiging noodzakelijk geacht wordt. Dit is het geval voor volgende paragrafen en werkzame bestanddelen:

Machtiging met ongelimiteerde geldigheidsduur (type « d »)

paragraaf hoofdstuk IV

Paragraaf hoofdstuk VIII

9200000

40108

9000000

270008

8560000

140208

7620000

190108

8230000

190208

7800000

210008

9430000

290008

6980100

150108

6980200

150208

8570000

250008

De patiënten die terugbetaling genieten via een machtiging type « b » of « e » of via een notificatieprocedure, bekomen vóór 1 juli 2019, en onderwerp uitmakend van een beperkte geldigheidsduur, behouden deze machtiging tot op de datum vermeld op de machtiging afgeleverd vóór 1 juli 2019.

Verlenging van een terugbetaling die gestart is vóór 1 juli 2019 in hoofdstuk IV

Machtigingen voor de verhuisde paragrafen zullen niet meer kunnen verlengd worden in hoofdstuk IV omdat deze paragrafen geschrapt zijn en vervangen door een paragraaf in hoofdstuk VIII. Direct een verlenging aanvragen in de overeenkomstige paragraaf in hoofdstuk VIII is echter niet mogelijk: een verlenging van de machtiging voor een welbepaalde paragraaf is immers enkel mogelijk voor een patiënt die reeds een eerste machtiging bekomen had voor dezelfde paragraaf. Gezien de verschillende paragrafen van hoofdstuk VIII slechts ingesteld zijn vanaf 1 juli 2019, zal men bijgevolg, de eerste keer, een aanvraag van het type “nieuwe aanvraag” moeten indienen voor de nieuwe paragraaf en niet van het type “verlenging”.

Dit zal het geval zijn voor patiënten die terugbetaling genieten via een machtiging type « b » of « e » of via een notificatieprocedure, bekomen vóór 1 juli 2019, en waarvoor de geldigheid afloopt na 1 juli 2019. De geldigheid van een machtiging type « b » of « e » is vermeld op de machtiging. Omdat de paragrafen in hoofdstuk IV geschrapt worden op 30 juni 2019, is de geldigheid van de notificaties beperkt tot 30 juni 2019.

Voor deze patiënten zullen de artsen opnieuw een “nieuwe” terugbetalingsaanvraag moeten indienen volgens de bepalingen opgenomen in de reglementeringstekst van de overeenkomstige paragraaf in hoofdstuk VIII van de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten. Om een snellere aanvraag mogelijk te maken waarbij enkel aan de voorwaarden voor verlenging moet voldaan zijn en niet aan alle voorwaarden voor een echte nieuwe aanvraag, en om aan te duiden dat het om een verlenging gaat van een machtiging uit hoofdstuk IV, zullen de artsen in deze “nieuwe” aanvraag de volgende overgangsmaatregel vermeld in de reglementeringstekst moeten aanduiden:

a’) Voor een rechthebbende die, vóór het in werking treden van dit besluit, reeds werd behandeld met de specialiteit die in deze paragraaf wordt vermeld en die werd vergoed overeenkomstig de voorwaarden voor deze specialiteit vermeld in de overeenkomstige reglementeringstekst van hoofdstuk IV en die vóór aanvang van de behandeling aan de voorwaarden vermeld onder punt a) voldeed, kan de verlenging van deze terugbetaling toegekend worden.

In onderstaande tabel vindt u de paragrafen en werkzame bestanddelen terug waarvoor de geldigheidsduur van de machtigingen of notificaties in hoofdstuk IV beperkt is en waarvoor een “nieuwe aanvraag” moet ingediend worden in hoofdstuk VIII na 1 juli 2019:

Machtiging met gelimiteerde geldigheidsduur (type b):
geldig tot de datum vermeld op de machtiging

werkzaam bestanddeel

paragraaf hoofdstuk IV

Paragraaf hoofdstuk VIII

Arseentrioxyde

3480000

40208

Bosutinib

6890000

130108

Crizotinib

9190000

120208

Dabrafenib

6950000

140108

Nilotinib

6030200

100208

Ponatinib

7870000

220008

Tretinoïne

1560000

10008

Machtiging met gelimiteerde geldigheidsduur (type e):
geldig tot het aantal verpakkingen of toedieningseenheden bereikt is

werkzaam bestanddeel

paragraaf hoofdstuk IV

Paragraaf hoofdstuk VIII

Alectinib

9080200

280208

Alectinib

9080400

280408

Bosutinib

9610000

130208

Ceritinib

8450200

230208

Imatinib

2590000

31008

Imatinib

8270100

30108

Imatinib

8270200

30208

Imatinib

8270300

30308

Imatinib

8270400

30408

Imatinib

8270500

30508

Imatinib

8270600

30608

Imatinib

8270700

30708

Imatinib

8270800

30808

Imatinib*

8270900*

30908*

Osimertinib

8480000

240108

Osimertinib

9700200

240228

Venetoclax*

8910000*

260008*

Notificatie: geldig tot 30 juni 2019

werkzaam bestanddeel

paragraaf hoofdstuk IV

Paragraaf hoofdstuk VIII

Afatinib

7050000

170008

Cetuximab

3760200

60008

Crizotinib

6650000

120108

Erlotinib

3730200

50208

Erlotinib

3730300

50108

Gefitinib

5680000

90008

Lapatinib

5140000

80308

Lapatinib

5860000

80108

Lapatinib

7010000

80208

Nilotinib

6030100

100108

Panitumumab

4840000

70008

Trastuzumab

2120100

20108

Trastuzumab

2120200

20208

Trastuzumab

2120300

20308

Trastuzumab

7030000

160108

Trastuzumab

7040000

160208

Trastuzumab emtansine

7340000

180008

*sommige van de indicaties worden overgebracht naar hoofdstuk VIII, de overige indicaties staan nog steeds in hoofdstuk IV

Contacten

Datacell

Tel: +32 (0)2 739 77 75

E-mail: CTGCRM.database@riziv-inami.fgov.be