print

De lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten : de vergoedingscategorieën

De vergoedingscategorie geeft aan in welke mate de ziekteverzekering tussenkomt in de kostprijs van een farmaceutische specialiteit voor de patiënt.

Op deze pagina:

Hoe wordt een vergoedingscategorie toegekend?

De vergoedingscategorie van een farmaceutische specialiteit is afhankelijk van het medisch-therapeutisch belang en het “noodzakelijke” karakter van de specialiteit.

Welke vergoedingscategorieën bestaan er?

Er bestaan 7 verschillende vergoedingscategorieën.

 • Categorie A: voor levensnoodzakelijke specialiteiten, dit zijn bijvoorbeeld geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes (suikerziekte) of kanker.

 • Categorie B: voor therapeutisch belangrijke farmaceutische specialiteiten, dit zijn bijvoorbeeld de antihypertensiva.

 • Categorie C: voor de geneesmiddelen bestemd voor symptomatische behandeling, dit zijn bijvoorbeeld slijmverdunnende middelen voor behandeling van chronische bronchitis.

 • Categorie Cs: voor bijvoorbeeld, middelen gebruikt bij allergie.

 • Categorie Cx: voor bijvoorbeeld contraceptiemiddelen.

 • Categorie Fa: voor levensnoodzakelijke specialiteiten waaraan een vergoedingsbasis toegekend wordt die bestaat uit een vast bedrag, dit zijn bijvoorbeeld de erythropoëtines (EPO). Opmerking: Het eventuele verschil tussen de toegepaste prijs en de vergoedingsbasis kan niet aangerekend worden aan de patiënt.

 • Categorie Fb: voor therapeutisch belangrijke farmaceutische specialiteiten waaraan een vergoedingsbasis toegekend wordt die bestaat uit een vast bedrag, dit zijn bijvoorbeeld de geneesmiddelen gebruikt bij maculaire degeneratie. Opmerking: Het eventuele verschil tussen de toegepaste prijs en de vergoedingsbasis kan niet aangerekend worden aan de patiënt.

De geneesmiddelen die niet behoren tot één van de vergoedingscategorieën worden vaak de “categorie D” geneesmiddelen genoemd. Het zijn geneesmiddelen waarvoor geen terugbetaling voorzien is, zoals bijvoorbeeld kalmeer- of slaapmiddelen.

Waar vind ik de vergoedingscategorie van een farmaceutische specialiteit ?

U kan de vergoedingscategorie opzoeken

U gaat als volgt te werk:

  1. Kies de gewenste farmaceutische specialiteit.
  2. Kies de gewenste verpakking door de overeenkomstige RIZIV-code aan te klikken.
  3. De vergoedingscategorie vindt u in de kolom “Groep”.

In welke mate bepaalt de vergoedingscategorie het remgeld van de patiënt?

Het remgeldvan de patiënt verschilt naargelang de vergoedingscategorie van de farmaceutische specialiteit.

Voor farmaceutische specialiteiten afgeleverd in een openbare officina gelden andere rekenrekels dan voor farmaceutische specialiteiten afgeleverd in een ziekenhuis.

Aflevering in een openbare officina:

 1. Aan een patiënt die niet in een rusthuis verblijft
CategorieA/FaB/FbCCsCx
Preferentieel
verzekerden
Gewoon
verzekerden
VB ex fact      
< 14.38 EUR0 %
van de
VBex fact
26,52 %
van de
VBex fact
44,20 %
van de
VBex fact
88,39 %
van de
VBex fact
106,07 %
van de
VBex fact
141,43 %
van de
VBex fact
 
≥ 14.38 EUR0 EUR
+
0%
van de
VBex fact
1,50 EUR
+
16%
van de
VBex fact
2,50 EUR
+
27%
van de
VBex fact
5,00 EUR
+
54%
van de
VBex fact
6,00 EUR
+
65%
van de
VBex fact
8,00 EUR
+
86%
van de
VBex fact

(VB ex fact : vergoedingsbasis van de verpakking op het niveau buiten bedrijf)

 1. Aan een patiënt die in een rusthuis verblijft

Remgeld van de grootste beschikbare vergoedbare verpakking van dit specialiteit (zoals berekend in punt 1.) gedeeld door het aantal eenheden van deze verpakking.

Aflevering in een ziekenhuis :

 1. aan een ambulante patiënt :

CategorieA/FaB/FbCCsCx
Preferentieel
verzekerden
Gewoon
verzekerden
0 %
van de
VB*
15 %
van de
VB*
25 %
van de
VB*
50 %
van de
VB*
60 %
van de
VB*
80 %
van de
VB*

(VB*: ambulante vergoedingsbasis (per unit))

 1. aan een gehospitaliseerde patiënt :

  In geval van hospitalisatie wordt u een forfaitair bedrag van 0,62 EUR per verblijfdag aangerekend. Dit bedrag is onafhankelijk van de vergoedingscategorie.

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be