print

Het remgeld voor een farmaceutische specialiteit afgeleverd in een openbare officina

Voor farmaceutische specialiteiten die afgeleverd worden in een openbare officina, is de terugbetaling soms volledig en betaalt de patiënt niets.
In andere gevallen, is de terugbetaling gedeeltelijk en betaalt de patiënt zijn persoonlijk aandeel (het “remgeld” genoemd).

Openbare officina’s zijn apotheken die opengesteld zijn voor het ‘grote publiek’ (in tegenstelling tot bv. ziekenhuisapotheken). Iedereen kan er dus terecht.

Op deze pagina:

Welke elementen bepalen het remgeld ?

Het remgeld is afhankelijk van :

De buiten bedrijf prijs is de verkoopprijs van het farmaceutisch bedrijf aan de groothandelaar-verdeler.

De vergoedingsbasis is het bedrag op basis waarvan de tussenkomst van de ziekteverzekering berekend wordt.

Belangrijk!
Andere rekenregels gelden:

  • voor farmaceutische specialiteiten die de ziekenhuisapotheken afleveren
  • voor geneesmiddelen afgeleverd in openbare apotheken aan bewoners van rust- en verzorgingstehuizen (RVT) of rustoorden voor bejaarden (ROB) waarvoor een tarifering per eenheid van toepassing is

Waar vind ik het remgeld van een farmaceutische specialiteit ?

U kan het remgeld opzoeken :

    1. Kies de gewenste farmaceutische specialiteit.
    2. Kies de gewenste verpakking door de overeenkomstige RIZIV-code aan te klikken.
    3. Het remgeld vindt u in de kolom “Tussenkomst v/d Patiënt”.

Meer informatie

Reglementering

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be