print

Geneesmiddelen

Welke geneesmiddelen betaalt de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) terug? Hoe verloopt het voorschrijven, afleveren en tariferen van geneesmiddelen?

Op deze pagina:


Geneesmiddelen terugbetalen

De ziekteverzekering betaalt heel wat geneesmiddelen volledig of gedeeltelijk terug. Algemene info en toelichting bij de terugbetaling van geneesmiddelen.

We werken aan een vernieuwend geneesmiddelenbeleid om een duurzame en toekomstbestendige toegankelijkheid van waardevolle farmaceutische specialiteiten voor patiënten in België te garanderen. Dit omvat een optimalisatie van de verschillende schakels voor alle betrokken stakeholders in het geneesmiddelenbeleid.

Meer info over deze hervorming van het geneesmiddelenbeleid

Geneesmiddelen voorschrijven

Opdat de ziekteverzekering een geneesmiddel kan terugbetalen is een voorschrift nodig.

 • Een geneesmiddel voorschrijven voor een niet-gehospitaliseerde patiënt (in ambulante zorg)

Op 1 november 2019 worden de termijnen om farmaceutische producten af te leveren en terug te betalen op elkaar afgestemd en vereenvoudigd. Die termijn zal standaard 3 maanden bedragen vanaf de datum van het voorschrift, om het even of dat elektronisch of op papier is.
Een nieuw model van voorschrift zal binnenkort beschikbaar zijn.
Meer info over de nieuwe geldigheidsduur van een geneesmiddelenvoorschrift vanaf 1 november 2019, de overgangsperiode en het nieuwe model.

Op 1 januari 2020 zal het verplicht zijn om een geneesmiddel in de ambulante zorg elektronisch voor te schrijven (behalve in enkele uitzonderlijke gevallen).

 • Een geneesmiddel voorschrijven voor een gehospitaliseerde patiënt

Voor bepaalde farmaceutische specialiteiten daalt het facturatiepercentage door het ziekenhuis aan de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) met 15 %. De term  ‘tarificatie aan 85 %’ geeft dat voortaan aan. Dat levert besparingen op voor de ziekteverzekering en beschermt de patiënt, aangezien het verschil tussen de toegepaste prijs en het facturatieniveau aan de sociale zekerheid ten laste van het ziekenhuis blijft.

 • Welke gegevens moet een voorschrift vermelden?

Opdat een voorschrift geldig zou zijn, moet het bepaalde gegevens bevatten, over de voorschrijver, de patiënt en het geneesmiddel (ongeacht of het een elektronisch of een papieren voorschrift is; of voor een gehospitaliseerde patiënt is of niet).

 • Voorschrijven op stofnaam (VOS)

Voorschrijven op stofnaam (VOS) betekent voorschrijven op basis van het actieve bestanddeel van het geneesmiddel in plaats van op basis van de merknaam. Het is geen verplichting voor de voorschrijver, maar een keuze. Door die keuze te maken vertrouwt hij de apotheker de zorg en de verantwoordelijkheid toe om zijn voorschrift uit te voeren, rekening houdend met de noden van de patiënt op het vlak van de continuïteit van de behandeling, de prijs en de beschikbaarheid.
Meer informatie om correcte VOS-voorschriften op te maken
In het geval van een VOS-voorschrift (actief bestanddeel), moet de apotheker een geneesmiddel afleveren dat behoort tot de groep ‘goedkoopste’ geneesmiddelen.

Geneesmiddelen afleveren of afhalen in openbare apotheken of het ziekenhuis

Er zijn specifieke regels voor het afleveren  van:

 • geneesmiddelen voorgeschreven op stofnaam (VOS)
 • antibiotica en antimycotica (geneesmiddelen tegen schimmels)
 • geneesmiddelen afgeleverd zonder toepassen van de derdebetalersregeling.

De Patiënt kan op meerdere manieren voorgeschreven geneesmiddelen afhalen bij de apotheek:

 • met het papieren bewijs van elektronisch voorschrift
 • met het bewijs van elektronisch voorschrift in elektronisch formaat (bijvoorbeeld via onze app “mijn geneesmiddelen”)
 • met de elektronisch identiteitskaart (eID) (enkel voor elektronische voorschriften)
 • met het rijksregisternummer (enkel voor elektronische voorschriften, en wanner de apotheker die aflevert de eID van de patiënt ingelezen heeft in de 15 voorgaande maanden)
 • met het papieren voorschrift

Overzicht en beheer van geneesmiddelen via Mijn Gezondheid

Het overzicht van de geneesmiddelen die de patiënt moet nemen, worden weergegeven in het medicatieschema. De verschillende zorgverleners (voorschrijvers en apothekers) werken hierbij samen om tot een up-to-date overzicht te komen. Op deze pagina leert u meer over het medicatieschema.

Patiënten kunnen hun voorschriften ook online beheren via mijngezondheid.be of onze mobiele App Mijn Geneesmiddelen.

Geneesmiddelen tariferen

Apothekers die de derdebetalersregeling toepassen, moeten de informatie betreffende de uitgevoerde voorschriften bezorgen aan hun tariferingsdienst, zodat die hen kan terugbetalen.

Er is een algemene regeling en er zijn specifieke regels voor het tariferen van:

 • geneesmiddelen voorgeschreven op stofnaam (VOS)
 • antibiotica en antimycotica (geneesmiddelen tegen schimmels).

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be