print

De beslissingen van de Minister van Sociale Zaken

De beslissingen van de Minister van Sociale Zaken, genomen in het kader van de procedure voor tegemoetkoming van farmaceutische specialiteiten kunnen hier geraadpleegd worden.
Het publiek toegankelijk maken van deze beslissingen is verplicht sinds 1 januari 2002. Beslissingen genomen voor 1 januari 2002 zijn niet beschikbaar.

Op deze pagina:


Welke beslissingen zijn beschikbaar?

Positieve of negatieve beslissingen in het kader van de procedure voor tegemoetkoming van farmaceutische specialiteiten :

Voor wie is deze informatie bestemd?

Deze bestuursdocumenten zijn bestemd voor een ruim publiek. De motivatie van een beslissing bekend maken, moet inzicht geven in de elementen pro en contra de terugbetaling van een farmaceutische specialiteit door de verplichte ziekteverzekering.

Waar kan ik deze documenten raadplegen?

U kan de documenten raadplegen met behulp van de zoekmotor van de “vergoedbare farmaceutische specialiteiten”.

U gaat als volgt te werk:

  1. Kies de gewenste farmaceutische specialiteit.
  2. Kies de gewenste verpakking door de overeenkomstige RIZIV-code aan te klikken.
  3. Klik op “Beslissing minister” ter hoogte van het detailscherm van de geselecteerde specialiteitsverpakking.

De teksten zijn opgesteld in de taal van het verantwoordelijke bedrijf.

Contacten

Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen

Tel: +32(0)2 739 77 31

E-mail: specpharma@riziv-inami.fgov.be

Openingsuren van de kantoren :van 9 tot 12u en van 13 tot 16u.