print

Artsen: aanrekenen van honoraria voor dringende raadplegingen en bezoeken

U kan als arts in sommige gevallen honorariasupplementen aanrekenen. Om ze correct aan te rekenen, moet u de voorwaarden uit de nomenclatuur respecteren. Kijk ook zeker de softwareparameters van uw facturatieprogramma na op correcte instelling.

Op deze pagina:


Om welke verstrekkingen gaat het?

Het gaat om volgende verstrekkingen voor dringende raadplegingen en bezoeken uit art 2 van de nomenclatuur: 102410, 102432, 102454, 102476, 102491, 102513, 103854, 103876, 103891, 104215, 104230, 104252, 104296, 104311, 104333, 104510, 104532, 104554, 104591, 104613, 104635, 104812, 104834, 104856 en 104871.

In welke gevallen kan u deze dringendheidshonoraria aanrekenen?

U kan honorariumsupplementen voor dringende raadplegingen en bezoeken aanrekenen als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

  • Uw patiënt vraagt een raadpleging of bezoek op de in de nomenclatuur vermelde dagen en uren
  • De toestand van uw patiënt vergt op die tijdstippen dringende zorg
  • Het betreft geen bijzondere eis van de patiënt
  • De raadpleging of het bezoek gebeurt op de in de nomenclatuur vermelde dagen en uren.
  • Op die tijdstippen heeft u normaliter om persoonlijke redenen (organisatorisch of beschikbaarheid) geen voor het publiek toegankelijke raadpleging, legt u geen bezoeken af of voorziet u geen afspraken.

U vindt de voorwaarden in de toepassingsregels horend bij artikel 2 van de nomenclatuur (F.3).

U als arts beoordeelt de dringendheidsgraad en de bijzondere eis van de patiënt.

Correcte software-instellingen voor een correcte facturatie

Kijk uw software-instellingen na om administratieve fouten te voorkomen. Sommige niet-conforme aanrekeningen zijn te wijten aan bepaalde software-instellingen die automatisch supplementen genereren bij raadpleging van een medisch dossier voor of na een bepaald tijdstip, zonder dat u zich ervan bewust bent.

Genereert uw softwareprogramma fouten? Contacteer dan de verzekeringsinstellingen voor de nodige rechtzettingen.

Onze gestegen uitgaven monitoren voor kwalitatieve zorg

De uitgaven van de ziekteverzekering voor dringende raadplegingen en bezoeken zijn in de periode 2018-2019 met 15,2 % gestegen. Om onze middelen zo goed mogelijk te kunnen in te zetten voor een kwalitatieve zorg, onderzocht onze DGEC die evolutie:

  • 0,6% van de actieve artsen heeft in 2019 10,7% van de supplementen aangerekend. Die 72 artsen ontvingen in december 2021 een sensibiliseringsbrief met een verzoek om uitleg.
  • niet-conforme aanrekeningen zijn vaak te wijten aan foutieve software-instellingen van facturatieprogramma’s. We vroegen de 684 artsen die deze supplementen in 2019 het vaakst aanrekenden, om de  software-instellingen na te kijken en, zo nodig, facturatiefouten recht te zetten bij de verzekeringsinstellingen en herinnerden hen aan de toepassingsregels.
  • een hoog aantal dringendheidshonoraria kan te wijten zijn aan een belangrijke activiteit in het kader van een wachtpost.

We onthouden ons van elke beoordeling van de bijzondere eis van de patiënt en van de dringendheidsreden. Enkel de behandelende arts kan dit beoordelen.

Contacten

Secretariaat van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle

Tel: +32 (0)2 739 75 08

E-mail: secr.dgec.secm@riziv-inami.fgov.be

Medische directie: Nomenclatuur artsen

Tel: +32(0)2 739 77 20

E-mail: mednom@riziv-inami.fgov.be