print

Chronische pijn en Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) van de onderste ledematen: terugbetaling voor neurostimulatoren

Lijdt u aan Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) (complex regionaal pijnsyndroom) van de onderste ledematen? En u wilt een neurostimulator laten implanteren om uw chronische pijn te behandelen?

Onder bepaalde voorwaarden heeft u recht op de terugbetaling van die neurostimulator en/of de vervanging ervan door de verzekering voor geneeskundige verzorging.

Op deze pagina:

Wat is een neurostimulator?

Een neurostimulator is een generator van elektrische impulsen uitgerust met een batterij. De neurostimulator moet fysiek met een of meerdere elektrodes zijn verbonden. Het geheel wordt volledig bij de patiënt geïmplanteerd.

De neurostimulatoren die in België worden terugbetaald voor het Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) van de onderste ledematen geven elektrische impulsen aan de ruggenmergzenuwknoop. Zo verstoort het de pijnsignalen van de onderste ledematen naar de hersenen.

Eerste neurostimulator: Wat betalen we terug? hoe en onder welke voorwaarden heeft u recht op een terugbetaling?

Wat betalen we terug?

Tot 30 november 2024 heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op de terugbetaling door de verzekering voor geneeskundige verzorging:

 • van uw eerste neurostimulator;
 • van het toebehoren dat nodig is voor de goede werking ervan.

Die terugbetaling verloopt automatisch; u moet het bedrag dus niet voorschieten.

Opgelet: u moet altijd de afleveringsmarge van de ziekenhuisapotheker betalen, dit is het bedrag dat de aankoop, het voorraadbeheer, de steriliteit, de traceerbaarheid en de aflevering van de implantaten dekt.
Vanaf juni 2024 zal de Commissie Tegemoetkoming van Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen (CTIIMH) die terugbetaling evalueren en beslissen:

 • om die als zodanig te behouden;
 • of om de vergoedingsvoorwaarden te herzien.

Onder welke voorwaarden heeft u recht op die terugbetaling?

Om recht te hebben op die terugbetaling, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • U moet aan een aantal criteria beantwoorden. Die vindt u terug in de vergoedingsvoorwaarde van neurostimulatoren in geval van CRPS van de onderste ledematen.
 • Die voorwaarde kunt u online raadplegen op sIMPL: in het vak "code vergoedingsvoorwaarde” vult u “B-§02” in. Vervolgens klikt u op “zoeken”.  U moet behandeld worden in een van de 35 multidisciplinaire centra voor de behandeling van chronische pijn waar u een volledig medisch bilan en een proeftherapie moet ondergaan.

Uw proeftherapie
Dit is een test van elektrische stimulatie van minstens 21 dagen. Deze dient om te onderzoeken of neurostimulatie doeltreffend is voor de behandeling van uw pijn.
U moet vóór en op het einde van de proeftherapie een psychologisch bilan ondergaan.

 • Alvorens met de proeftherapie te starten, onderzoekt het Nationaal Adviesorgaan (NAO), bestaande uit nationale experten, uw aanvraag;
 • Vervolgens moet de adviserend arts van uw ziekenfonds zijn akkoord geven om met de proeftherapie te starten;
 • Na afloop van de proeftherapie evalueert het NAO de doeltreffendheid van die stimulatie in uw geval en formuleert een advies. De adviserend arts van uw ziekenfonds ziekenfonds heeft vervolgens 30 werkdagen de tijd:
  • om een beslissing te nemen met betrekking tot de terugbetaling van uw neurostimulator op basis van het gemotiveerde advies van het NA
  • Oom zijn beslissing mee te delen.

 

 • U moet ermee instemmen dat u minstens 2 keer per kalenderjaar door uw behandelend multidisciplinair algologisch team wordt opgevolgd.
 • Uw neurostimulator moet op onze nominatieve lijst van neurostimulatoren in geval van pijn staan.
 • U moet psychotherapeutische ondersteuning krijgen gedurende de behandeling met uw neurostimulator.

Hoe krijgt u recht op deze terugbetaling?

Uw behandelend multidisciplinair algologisch team dient voor u een aanvraag in via het online platform Neuro-pain. Dat platform is volledig beveiligd en staat uw behandelend team en uzelf toe om snel en doeltreffend te interageren.

Vervangingsneurostimulator: hoe en onder welke voorwaarden heeft u recht op een terugbetaling?

Om recht te hebben op de volledige terugbetaling van uw vervangingsneurostimulator, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • U wordt behandeld in een van de 35 multidisciplinaire centra voor de behandeling van chronische pijn
 • Het Nationaal Adviesorgaan (NAO), bestaande uit nationale experten, onderzoekt uw aanvraag voor de vervanging. Het herevalueert de doeltreffendheid van de neurostimulatie bij de tenlasteneming van uw pijn en formuleert een advies. De adviserend arts van uw ziekenfonds heeft vervolgens 30 werkdagen de tijd:
  • om een beslissing te nemen met betrekking tot de terugbetaling van uw neurostimulator op basis van het gemotiveerde advies van het NAO;
  • om zijn beslissing mee te delen.

Uw behandelend multidisciplinair team dient voor u een aanvraag in via het online platform Neuro-pain. Dat platform is volledig beveiligd en staat uw behandelend team en uzelf toe om snel en doeltreffend te interageren.

Had u vóór juli 2014 recht op de terugbetaling van uw neurostimulator?

U hebt recht op de volledige terugbetaling van uw vervangingsneurostimulator indien u overeenkomstig vergoedingsvoorwaarde B-§13 in de beperkte klinische toepassing bent opgenomen. Die voorwaarde kunt u online raadplegen op sIMPL [URL 1]: code vergoedingsvoorwaarde B-§13.

De aanvraag om terugbetaling moet via het online platform Neuro-pain verlopen. Dat platform is volledig beveiligd en staat uw behandelend team en uzelf toe om snel en doeltreffend te interageren.

Contacten

Afdeling implantaten

Tel: +32 (0)2 739 77 00

E-mail: implant@riziv-inami.fgov.be