print

Chronische pijn en refractair Failed Back Surgery Syndrome (FBSS) met aangetoond neuropathisch pijnsyndroom: terugbetaling voor neurostimulatoren

U lijdt aan refractair Failed Back Surgery Syndrome (FBSS) (niet-succesvolle rugchirurgie) met een aangetoond neuropathisch pijnsyndroom? En u wilt een neurostimulator laten implanteren om uw chronische pijn te behandelen?

Onder bepaalde voorwaarden hebt u recht op de terugbetaling van die neurostimulator en/of de vervanging ervan door de verzekering voor geneeskundige verzorging.

Op deze pagina:

Wat is een neurostimulator?

Een neurostimulator is een generator van elektrische impulsen uitgerust met een batterij. De neurostimulator moet fysiek met een of meerdere elektroden zijn verbonden. Het geheel wordt volledig bij de patiënt geïmplanteerd.

De neurostimulatoren die in België worden terugbetaald voor het refractair Failed Back Surgery Syndrome (FBSS) met aangetoond neuropathisch pijnsyndroom geven elektrische impulsen aan het ruggenmerg. Zo verstoort het de pijnsignalen tussen de rug en de hersenen.

Eerste neurostimulator: Waarvoor krijgt u een tegemoetkoming? Hoe en onder welke voorwaarden hebt u recht op een tegemoetkoming?

Waarvoor krijgt u een tegemoetkoming?

U hebt onder bepaalde voorwaarden recht op een terugbetaling door de verzekering voor geneeskundige verzorging:

  • van uw eerste neurostimulator
  • van het toebehoren dat nodig is voor de goede werking ervan.

Deze terugbetaling verloopt automatisch; u moet het bedrag dus niet voorschieten.

Opgelet: u moet altijd de afleveringsmarge van deziekenhuisapotheker betalen; dit is het bedrag dat de aankoop, het voorraadbeheer, de steriliteit, de traceerbaarheid en de aflevering van de implantaten dekt.

Onder welke voorwaarden hebt u recht op deze tegemoetkoming?

U hebt recht op een tegemoetkoming als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

Uw proeftherapie
Dit is een elektrische stimulatietest uitgevoerd gedurende ten minste 21 dagen. Die dient om te onderzoeken dat de neurostimulatie doeltreffend is voor de behandeling van uw pijn.
Vóór en op het einde van deze proeftherapie moet u een uitgebreid psychologisch bilan laten uitvoeren.

Hoe verkrijgt u de vergoeding?

Uw behandelend multidisciplinair algologisch team dient voor u een aanvraag in via het online platform Neuro-pain. Dit platform is volledig beveiligd en staat de leden van uw behandelend team en uzelf toe om snel en doeltreffend te interageren.

Vervangingsneurostimulator: Hoe en onder welke voorwaarden hebt u recht op een tegemoetkoming?

Is uw neurostimulator nog onder garantie?

Uw behandelend multidisciplinair team dient voor u een aanvraag in via het online platform Neuro-pain. Dit platform is volledig beveiligd en staat de leden van  uw behandelend team en uzelf toe om snel en doeltreffend te interageren.
Het Nationaal Adviesorgaan (NAO), bestaande uit nationale experten, onderzoekt uw aanvraag en formuleert een advies. De adviserend arts van uw ziekenfonds heeft vervolgens 30 werkdagen de tijd:

  • om een beslissing te nemen met betrekking tot de terugbetaling van uw neurostimulator op basis van het gemotiveerde advies van het NAO
  • om zijn beslissing mee te delen.

Is uw neurostimulator niet meer onder garantie?

U hebt recht op de volledige terugbetaling van uw vervangingsneurostimulator als u in behandeling bent bij een multidisciplinair team.
U hoeft hier niets voor te doen. Uw multidisciplinair team zal via het online platform Neuro-Pain de adviserend-arts notificeren.

Contacten

Afdeling implantaten

Tel: +32 (0)2 739 77 00

E-mail: implant@riziv-inami.fgov.be