print

Chronische pijn en refractair Failed Neck Surgery Syndrome (FNSS) met aangetoond neuropatisch pijnsyndroom: terugbetaling voor neurostimulatoren

U lijdt aan refractair Failed Neck Surgery Syndrome (FNSS) (niet-succesvolle nekchirurgie) met een aangetoond neuropatisch pijnsyndroom? En u wilt een neurostimulator laten implanteren om uw chronische pijn te behandelen?

Onder bepaalde voorwaarden heeft u recht op de terugbetaling van die neurostimulator en/of de vervanging ervan door de verzekering voor geneeskundige verzorging.

Op deze pagina:

Wat is een neurostimulator?

Een neurostimulator is een generator van elektrische pulsen uitgerust met een batterij. De neurostimulator moet fysiek met één of meerdere elektrodes zijn verbonden. Het geheel wordt volledig bij de patiënt geïmplanteerd.

De neurostimulatoren die in België worden terugbetaald voor refractair Failed Neck Surgery Syndrome (FNSS) met aangetoond neuropatisch pijnsyndroom, geven elektrische impulsen aan de achterstrengen van het ruggenmerg. Zo verstoort het de pijnsignalen van de onderste ledematen naar de hersenen.

Eerste neurostimulator: Wat betalen we terug? Hoe en onder welke voorwaarden heeft u recht op een terugbetaling?

Wat betalen we terug?

U heeft onder voorwaarden recht op een terugbetaling door de verzekering voor geneeskundige verzorging:

  • van uw eerste neurostimulator;
  • van het toebehoren dat nodig is voor de goede werking ervan.

Die terugbetaling verloopt automatisch; u moet het bedrag dus niet voorschieten.

Opgelet: u moet altijd de afleveringsmarge van de ziekenhuisapotheker betalen, dit is het bedrag dat de aankoop, het voorraadbeheer, de steriliteit, de traceerbaarheid en de aflevering van de implantaten dekt.

Onder welke voorwaarden heeft u recht op de terugbetaling?

Om recht te hebben op de terugbetaling, moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

Uw proeftherapie

Dit is een elektrische stimulatietest uitgevoerd gedurende minstens 21 dagen. Die dient om te onderzoeken dat de neurostimulatie doeltreffend is voor de behandeling van uw pijn.
U moet vóór en op het einde van de testtherapie een uitgebreid psychologisch bilan laten uitvoeren.

Hoe krijgt u recht op deze terugbetaling?

Uw behandelend multidisciplinair algologisch team dient voor u een aanvraag in via het online platform Neuro-pain. Dit platform is volledig beveiligd en staat de leden van uw behandelend team en uzelf toe om snel en doeltreffend te interageren.

Vervangingsneurostimulator: Hoe en onder welke voorwaarden heeft u recht op een terugbetaling?

Is uw neurostimulator nog onder garantie?

Uw behandelend multidisciplinair team dient voor u een aanvraag in via het online platform Neuro-pain. Dit platform is volledig beveiligd en staat de leden van uw behandelend team en uzelf toe om snel en doeltreffend te interageren.

Het Nationaal Adviesorgaan (NAO), bestaande uit nationale experten, onderzoekt uw aanvraag en formuleert een advies. De adviserend arts van uw ziekenfonds heeft vervolgens 30 werkdagen de tijd:

  • om een beslissing te nemen met betrekking tot de terugbetaling van uw neurostimulator op basis van het gemotiveerde advies van het NAO;
  • om zijn beslissing mee te delen.

Is uw neurostimulator niet meer onder garantie?

U heeft recht op de volledige terugbetaling van uw vervaningsneurostimulator als u behandeld wordt door een multidisciplinair team. U hoeft hier niets voor te doen. Uw mutlidisciplinair team zal via het online platform Neuro-Pain de adviserend-arts notificeren.

Contacten

Afdeling implantaten

Tel: +32 (0)2 739 77 00

E-mail: implant@riziv-inami.fgov.be