TARDIS: registratie van de gegevens en online vraag om vergoeding

TARDIS (Tool for Administrative Reimbursement Drug Information Sharing) is een onlinedienst voor zorgverleners. Via TARDIS is het mogelijk om patiëntengegevens in het kader van bepaalde pathologieën in te voeren, gecombineerd met een online aanvraag van een vergoeding voor behandelingen met geneesmiddelen.


Wat zijn de voordelen van TARDIS?

TARDIS biedt op 2 vlakken grote voordelen:

 • Informatisering van de zorg en administratieve vereenvoudiging in het kader van de vergoeding van de geneesmiddelen.
  TARDIS is een primeur wat betreft de koppeling van de registratie van gestructureerde medische gegevens door een arts aan een vergoedingsaanvraag t.a.v. het ziekenfonds van de patiënt.
 • De meervoudige registratie van identieke gegevens vermijden.
  TARDIS vermijdt de meervoudige registratie van identieke gegevens en creëert stromen in verschillende richtingen op basis van één enkele set van gegevens.

Hoe werkt TARDIS?

Als reumatoloog verbindt u (of uw administratieve assistente) zich via eHealth met TARDIS.

Volg de onderstaande stappen:

 1. U start de raadpleging met uw patiënt.
 2. U voert de administratieve gegevens van uw patiënt in. Voor de Belgische patiënten gaat het om het INSZ (uniek identificatienummer van de sociale zekerheid).
 3. U voert op basis van de bestaande beroepsnormen (gestructureerde) medische gegevens in op de opeenvolgende schermen.
 4. U vult een medisch gedeelte en een gedeelte geneesmiddelen in.
 5. U valideert de ingevoerde informatie.

Tijdens uw raadpleging kunt u ook het volgende vragen:

 • de vergoeding van een biologisch geneesmiddel, rechtstreeks via TARDIS
 • de verlenging van een bestaande toestemming voor de vergoeding van een biologisch geneesmiddel.

In beide gevallen krijgt u onmiddellijk een antwoord van het ziekenfonds van uw patiënt, als alle informatie goed is ingevoerd en beantwoordt aan de vergoedingsvoorwaarden van de betreffende biologische geneesmiddelen.

De patiënt kan dus, zonder af te wachten, zijn behandeling met het biologische geneesmiddel beginnen of voortzetten.

Problemen met de elektronische aanvraagprocedure - overgangsmaatregel

Sinds enkele dagen ondervinden we problemen met de TARDIS webtoepassing.
Om de betrokken actoren toe te laten om de situatie op het terrein te analyseren en de noodzakelijke oplossingen uit te werken voor een optimale werking van TARDIS, voorzien we de volgende overgangsmaatregel.

Indien de reumatoloog een foutmelding krijgt:

 • te wijten aan een te trage reactie van het ziekenfonds (d.i. die de (niet wijzigbare) timeout na 30 seconden overschrijdt) op het einde van de aanvraagprocedure via TARDIS
 • of te wijten aan een technisch probleem die geen betrekking heeft op de therapeutische relatie (eHealth)

mag hij/zij parallel een terugbetalingsaanvraag indienen op basis van het tijdelijk universeel aanvraagformulier. Hierdoor kan hij/zij de continuïteit van de behandeling van zijn/haar patiënt(e) garanderen, in afwachting dat een positief elektronisch antwoord kan gegenereerd worden op de aanvraag via TARDIS.

Deze overgangsmaatregel blijft van toepassing voor de aanvragen die na 31 mei 2015 ingediend werden via TARDIS en die mislukt zijn op het einde van de elektronische aanvraag. De einddatum zal via een latere communicatie meegedeeld worden.

Wat is de ontstaansgeschiedenis van TARDIS?

Begin 2000, met de start van de vergoeding van de 1e anti-TNF, hebben de reumatologen de wens geformuleerd om patiëntendossiers te kunnen hebben met epidemiologische gegevens in het kader van de behandeling van reumatoïde polyartritis.
Als antwoord op die vraag is de SAFE-tool (Shared Arthritis File for Electronic use) ontwikkeld en ontstaan.

Om de kwaliteit van de gegevens te verhogen wilden de reumatologen, overtuigd van het grote belang dat SAFE kan betekenen, evolueren naar een verplichte registratie in SAFE. Bovendien leek het, in het licht van de administratieve vereenvoudiging, logisch om de verplichte registratie te linken aan de mogelijkheid om online de vergoeding van biologische geneesmiddelen aan te vragen in het kader van de behandeling van reumatoïde polyartritis.

SAFE heeft dus plaatsgemaakt voor TARDIS, een volledig vernieuwde versie die toelaat gegevens in individuele patiëntendossiers in te voeren, een nationaal register voor alle Belgische patiënten te creëren maar ook tegelijk online de vergoeding bij ziekenfondsen op een beveiligde en rechtstreekse manier aan te vragen.

Vandaag heeft TARDIS slechts betrekking op de biologische geneesmiddelen voor de behandeling van reumatoïde artritis. De volgende fasen beogen de uitbreiding van het gebruik ervan tot andere therapeutische indicaties en andere geneesmiddelen.

Wat verandert er voor u als ziekenhuisapotheker met de komst van TARDIS?

 • Kunt u de informatie in TARDIS raadplegen?
  Ja, u kunt aan de veiligheidsconsulent van het ziekenhuis vragen om toegang te krijgen tot TARDIS. De veiligheidsconsulent identificeert u hiervoor als ‘administratieve’ medewerker van de reumatologen van het ziekenhuis. Op die manier krijgt u onder andere toegang tot de informatie over de voorafgaande machtigingen van de patiënt.
 • Wat verandert er op het niveau van de terugbetaling?
  Vanaf 1 april 2015 is er altijd een voorafgaande machtiging nodig in het kader van de behandeling van reumatoïde artritis met een biologisch geneesmiddel.
 • Wat verandert er op het niveau van de facturatie?
  Er verandert niets.
 • Moet u een document toevoegen aan de facturatie?
  Neen
 • Moet u documenten bewaren in de ziekenhuisapotheek met het oog op eventuele a posteriori controles?
  Neen, de informatie wordt bewaard in de TARDIS-toepassing en een eventuele controle zal gebeuren op het niveau van de aanvragende specialist.
 • Zijn alle patiënten betrokken of enkel de nieuwe patiënten die een behandeling van reumatoïde artritis met een biologisch geneesmiddel starten vanaf 1 april 2015?
  TARDIS betreft alle patiënten behandeld voor reumatoïde artritis.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 19 december 2018