U gaat naar een lidstaat dat met België verbonden is door een bilaterale overeenkomst om u daar te laten verzorgen

Een bilaterale overeenkomst verbindt België met sommige staten op het vlak van geneeskundige verzorging.
Die bilaterale overeenkomsten bieden echter niet de mogelijkheid om zich in het buitenland te laten verzorgen. De verzorging die in dat kader werd verstrekt, mag dus niet worden vergoed, noch met toepassing van de betrokken bilaterale overeenkomst, noch met toepassing van de Belgische wetgeving.

Contacten

 

Laatst aangepast op 17 mei 2017