Onze bestuursovereenkomst 2016-2018 met de federale regering (+ wijzigingsclausule)

Sinds 2002 hebben we al 5 bestuursovereenkomsten (BO) afgesloten met de federale regering. Daarin zijn we verbintenissen aangegaan om onze dienstverlening te verbeteren door een grotere beheersautonomie. De 5e BO heeft betrekking op 2016-2018, met een wijzigingsclausule voor de periode 2019-2020.


Wijzigingsclausule 2019-2020: synergieën met de FOD VVVL en het FAGG

De 5e bestuursovereenkomst werd met het K.B. van 12 juli 2019 (publicatie B.S. 20-08-2019), verlengd met een wijzigingsclausule voor de periode 2019-2020. Als Openbare Instelling van de Sociale Zekerheid (OISZ) verzekeren wij hiermee de continuïteit van onze publieke missies en activiteiten en blijven wij ons onverminderd verder inzetten voor een performant, innovatief en toegankelijk gezondheidszorgsysteem ten dienste van de burgers.

Deze wijzigingsclausule bevat een nieuwe mijlpaal: de toevoeging van een gemeenschappelijk plan, een bundel van prioritaire samenwerkingsinitiatieven en synergieën die het RIZIV samen met haar partners van de FOD Volksgezondheid en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) wil aangaan in het kader van de Redesign en de toekomstige co-housing van deze Gezondheidzorgadministraties.

De bestuursovereenkomst 2016-2018

Wijzigingsclausule 2019-2020 bij de bestuursovereenkomst 2016-2018

Meer informatie

Contacten

Laatst aangepast op 08 april 2021