print

Onze bestuursovereenkomst 2016-2018 met de federale regering (+ wijzigingsclausules 2019-2020 en 2021)

Sinds 2002 hebben we al 5 bestuursovereenkomsten (BO) afgesloten met de federale regering. Daarin zijn we verbintenissen aangegaan om onze dienstverlening te verbeteren door een grotere beheersautonomie. De 5e BO heeft betrekking op 2016-2018, met een eerste wijzigingsclausule voor de periode 2019-2020 en een tweede wijzigingsclausule voor de periode 2021.

Op deze pagina:

 

Wijzigingsclausule 2021: continuïteit en Strategisch plan COVID-19 volksgezondheid

Het K.B. van 8 februari 2022 (publicatie B.S. 25-03-2022) verlengt de vijfde bestuursovereenkomst (2016-2018) van het RIZIV een tweede maal met een wijzigingsclausule.

Deze 2de wijzigingsclausule aan de vijfde bestuursovereenkomst (2016-2018) van het RIZIV bestrijkt de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 en bestaat uit:

  • vervolgprojecten afkomstig uit de 5de BO 2016-2018 en de 1ste wijzigingsclausule 2019-2020,
  • een reeks volledig nieuwe beleidsprojecten

In de context van de COVID-19 pandemie voegden we een specifiek initiatief toe: het Strategisch plan COVID-19 volksgezondheid dat 10 werkpakketten omvat. De doelstelling van dit plan is volgende besmettingsgolven van COVID-19 voorkomen, waar nodig indijken en indien dat niet lukt op te vangen en te beheersen.

Het 1e gemeenschappelijke plan (2019-2021), toegevoegd aan de 1e wijzigingsclausule 2019-2020 zal doorlopen tot eind 2022. Het betreft een bundel van prioritaire samenwerkingsinitiatieven en synergiën die het RIZIV samen met haar partners van de FOD VVVL en het FAGG is aangegaan in het kader van de Redesign van de Gezondheidzorgadministraties. Het 2e gemeenschappelijke plan is voorzien voor 2023.

Onze 6de bestuursovereenkomst (2022-2024) is momenteel in voorbereiding.

Wijzigingsclausule 2019-2020: synergieën met de FOD VVVL en het FAGG

De 5e bestuursovereenkomst werd met het K.B. van 12 juli 2019 (publicatie B.S. 20-08-2019), verlengd met een wijzigingsclausule voor de periode 2019-2020. Als Openbare Instelling van de Sociale Zekerheid (OISZ) verzekeren wij hiermee de continuïteit van onze publieke missies en activiteiten en blijven wij ons onverminderd verder inzetten voor een performant, innovatief en toegankelijk gezondheidszorgsysteem ten dienste van de burgers.

Deze wijzigingsclausule bevat een nieuwe mijlpaal: de toevoeging van een gemeenschappelijk plan, een bundel van prioritaire samenwerkingsinitiatieven en synergieën die het RIZIV samen met haar partners van de FOD Volksgezondheid en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) wil aangaan in het kader van de Redesign en de toekomstige co-housing van deze Gezondheidzorgadministraties.

De bestuursovereenkomst 2016-2018

Wijzigingsclausule 2019-2020 bij de bestuursovereenkomst 2016-2018

Wijzigingsclausule 2021 bij de bestuursovereenkomst 2016-2018

Contacten

Dienst Strategie & Organisatie

Tel: +32(0)2 739 70 21

E-mail: stratorg@riziv-inami.fgov.be