print

De adviserende organen van de Dienst voor uitkeringen

Naast de Beheerscomités en de Geneeskundige raad voor invaliditeit, heeft onze Dienst voor uitkeringen 2 adviserende organen: de Technisch-medische raad en de Technische ziekenfondsraad. Deze raden mogen geen beslissingen nemen maar enkel aanbevelingen formuleren.

Op deze pagina:

 

Wat zijn de opdrachten van de Technisch-medische raad?

De Technisch-medische raad:

  • onderzoekt problemen die de artsen(zowel adviserend artsen van de ziekenfondsen als onze artsen-inspecteurs) ondervinden bij het evalueren van de arbeidsongeschiktheid
  • stelt richtlijnen op met het oog op een kwalitatieve medische evaluatie van de arbeidsongeschiktheid
  • doet aanbevelingen en voorstellen voor de Beheerscomités en de Geneeskundige raad voor invaliditeit.

Wie maakt deel uit van de Technisch-medische raad?

De Technisch-medische raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van:

Wat is de opdracht van de Technische ziekenfondsraad?

De Technische ziekenfondsraad onderzoekt de voorwaarden waaronder uitkeringen mogen worden uitbetaald en de problemen die zich hierrond stellen.

Voorbeelden:

  • De voorwaarde die stelt dat een arbeidsongeschikt persoon een wachttijd moet hebben doorlopen alvorens recht te hebben op een uitkering.
  • De vereiste formulieren voor het aangeven van de arbeidsongeschiktheid.

Daarna doet zij aanbevelingen aan de Beheerscomités.

Wie maakt deel uit van de Technische ziekenfondsraad?

De Technische ziekenfondsraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van:

Contacten

Dienst voor uitkeringen

E-mail: secr-uitk-dirgen@riziv-inami.fgov.be