print

Nationale Raad voor KwaliteitsPromotie

Op deze pagina:

​De NRKP heeft tot doel de kwaliteit van de zorgverlening te promoten en initiatieven ter bevordering van de kwaliteit te ondersteunen, zoals vastgelegd in haar wettelijke opdrachten.

De NRKP bestaat sinds 13 juli 2001 en telt 44 leden, met vertegenwoordigers van:

  • Artsensyndicaten
  • Universiteiten / wetenschappelijke verenigingen
  • Ziekenfondsen
  • Overheid

Contacten

Nationale raad voor kwaliteitspromotie (NRKP)

E-mail: nrkp-cnpq@riziv-inami.fgov.be

​Directie RDQ, Dienst Geneeskundige Verzorging van het RIZIV
Galileelaan 5/01
1210 Brussel