print

Profielencommissie artsen (huisartsen en en specialisten)

Op deze pagina:


Samenstelling

Deze profielencommissie is ingesteld bij het RIZIV en is samengesteld uit artsen: 

  • 5 vertegenwoordigers van de beroepsorganisaties van artsen
  • 3 vertegenwoordigers van de ziekenfondsen
  • 2 vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties.
 

Taak

De profielencommissie evalueert de individuele profielen. Ze kan daartoe o.m.:

  • kennisnemen van de statistieken per zorgverlener/voorschrijver
  • de betrouwbaarheid van deze gegevens onderzoeken, eventueel door betrokkenen te ondervragen
  • een preventieve en educatieve actie voeren ten aanzien van de zorgverleners en/of de voorschrijvers die aanleiding geven tot aanzienlijke uitgaven
  • het accent leggen op een geplande, regelmatige kwaliteitscommunicatie van feedbacks aan de artsen met kwantitatieve maar ook kwalitatieve gegevens
  • dus zich oriënteren naar een meer informatieve taak en naar een kwaliteitsmededeling aan het volledige artsenkorps dan uitsluitend te zoeken naar outliers
  • feedbacks ontwikkelen in samenwerking met de betrokken beroepsgroepen.