print

De Dienst voor uitkeringen: Directie dossiers sociaal verzekerden

Onze Dienst voor uitkeringen kreeg een nieuwe directie: de Directie dossiers sociaal verzekerden staat in voor de administratieve aspecten van de arbeidsongeschiktheid. Zij bestaat uit 3 afdelingen.

Op deze pagina:


De Afdeling mijnwerkers

Het Medisch secretariaat

  • verwerkt alle binnenkomende documenten in het kader van het invaliditeitsdossier (het 1e jaar van de arbeidsongeschiktheid wordt volledig door het ziekenfonds beheerd)
  • doet de administratieve ondersteuning van de Geneeskundige raad voor invaliditeit (GRI).
  • is het contactpunt voor alle vragen in verband met het (Belgische) individuele invaliditeitsdossier.

De Afdeling internationale zaken

  • beheert arbeidsongeschiktheidsdossiers in een internationale context
  • behandelt de aanvragen voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die werden ingediend door sociaal verzekerden die voor een periode verzekerd geweest zijn in België en in het buitenland. Dit kan zijn in een lidstaat van de Europese unie of een land waarmee België een bilaterale conventie heeft ondertekend in het kader van de sociale zekerheid.
  • Beheert de aanvragen voor medische controles
    • ingediend door buitenlandse instelling voor een onderzoek van sociaal verzekerden die in België verblijven
    • ingediend door de Hoge commissie van de GRI voor de sociaal verzekerden die in het buitenland verblijven.

Contacten

Dienst voor uitkeringen

E-mail: secr-uitk-dirgen@riziv-inami.fgov.be