print

Dienst voor administratieve controle: de Juridische dienst

Onze dienst bereidt de administratieve beslissingen van de algemene directeur van de DAC voor (sancties of schorsingen). Wij beheren de geschillen van de DAC en bereiden de regelgevende teksten van de DAC voor.

Op deze pagina:


Voorbereiding van de administratieve beslissingen van de algemene directeur van de DAC

De algemene directeur van de DAC heeft een discretionaire bevoegdheid om een beslissing te nemen in verschillende domeinen.

 • Administratieve sancties tegen verzekeringsinstellingen

Bij inbreuken vastgesteld door sociaal inspecteurs van de DAC inzake de toepassing van:

  • de reglementering van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU-verzekering)
  • of het beheer van dossiers van sociaal verzekerden.

 • Administratieve sancties tegen burgers

  Onze dienst controleert de processen-verbaal van vaststelling van de sociaal controleurs en inspecteurs van de DAC en stuurt ze naar de burgers.

  Wij bereiden de sancties voor: met betrekking tot zwartwerk, cumulatie van aangegeven werk en uitkeringen, fictieve verblijfplaatsen en fictieve onderwerping, valse gezondheidszorgdocumenten, enz. We sturen die naar de burgers.

  Waaruit bestaan die sancties?

  In het geval van een inbreuk op de uitkeringen sluit het ziekenfonds de burger tijdelijk uit, gedurende 1 tot 200 dagen, van het recht op uitkeringen. In het geval van het gebruik van valse gezondheidszorgdocumenten moet de burger een boete van 50 EUR tot 500 EUR betalen aan ons.

  De sancties worden pas opgelegd als er geen strafrechtelijke vervolgingen zijn.

 • Administratieve sancties tegen zorgverleners

  Een zorgverlener die een getuigschrift voor verstrekte hulp laattijdig aflevert (na de termijn van 2 maanden), moet een boete betalen van 25 EUR tot 250 EUR per maand vertraging (maximaal 1.500 EUR).

  Hij betaalt ook een boete als hij zijn ereloon overschrijdt.

 • Schorsing van de verjaring wegens overmacht

  Na een termijn van 2 jaar kan de algemene directeur van de DAC beslissen of er al dan niet sprake is van overmacht en al dan niet de betaling door het ziekenfonds toekennen.

  Onze dienst bereidt deze beslissingen voor.

Geschillen beslechten voor de arbeidsrechtbanken

Wij behandelen geschillen:

 • met betrekking tot administratieve beslissingen van de algemene directeur die de burgers of ziekenfondsen aanvechten (weigering tot vrijstelling van de boeking ten laste van de administratiekosten)
 • met betrekking tot de vaststellingen van de DAC (kennisgeving van het onverschuldigde bedrag enz.).

Hoe?

 • Wij stellen ‘thesen’ op (argumentatie en inventaris van stukken), en ook de besluiten als antwoord aan de tegenpartijen.
 • Wij antwoorden op de adviezen van de arbeidsauditoraten, en stellen voor om al dan niet in hoger beroep te gaan in het geval van een verloren vonnis.

Nieuwe reglementeringen voorbereiden

Wij bereiden regelgevende en wetteksten voor over onderwerpen die onder de bevoegdheid van de DAC vallen.

Wij schrijven interpretatieve nota's over deze onderwerpen.

Contacten

Juridische afdeling - administratieve controle

Tel: +32(0)2 739 74 99

E-mail: Juraca@riziv-inami.fgov.be

​Kantoren geopend van 9 tot 12 u en van 13 tot 16 u