print

Structurele bijsturing en wegwerken achterstand Fonds voor de Medische Ongevallen: actieplan 2021

Het Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO) keurde een actieplan goed om zijn werking te verbeteren zodat het dossiers sneller kan afronden. Het actieplan bestaat uit een structurele bijsturing van de dossierbehandeling en de oprichting van een tijdelijke taskforce om de achterstand weg te werken.

Op deze pagina:


Snellere werking door aangepaste dossierbehandeling en tijdelijke versterking

Om dossiers sneller te kunnen afhandelen zet het FMO in op een structurele bijsturing van de dossierbehandeling. De samenstelling van het dossier gebeurt vanaf nu op basis van stukken die de aanvrager zelf indient. Een eerste interne medische analyse bepaalt het verdere verloop van de procedure.

Om de opgelopen achterstand weg te werken binnen de 2 jaar, versterkt een tijdelijke taskforce het FMO. Deze taskforce bestaat uit artsen vertrouwd met het domein, administratieve medewerkers en juristen onder leiding van een taskforce manager.

Het FMO zet ook extra in op communicatie: aanvragers zullen op korte termijn een dossier digitaal kunnen indienen en consulteren.

Benieuwd naar alle acties?
Het volledige actieplan is beschikbaar.

Waarom een actieplan?

Het FMO kampt tot op heden met een historische achterstand van dossiers, hoewel het die stelselmatig wegwerkt. De gemiddelde doorlooptijd van een dossier blijft te hoog. Het optimaliseren van de werking en het wegwerken van de achterstand zijn topprioriteiten voor het FMO.

 

Contacten

Secretariaat van het FMO

Tel: +32 (0)2 894 21 00

E-mail: secr-fmo@riziv-inami.fgov.be