print

Statistieken over socio-professionele re-integratie van werknemers en werklozen in 2014

Deze statistieken geven het aantal arbeidsongeschikte gerechtigden weer die een programma van socio-professionele re-integratie volgen, en de bedragen in het kader van deze programma’s door de uitkeringsverzekering toegekend.

Op deze pagina:

 

Aantal dossiers re-integratie en de uitgekeerde bedragen

Tussen 2012 en 2013 nam het aantal arbeidsongeschikte gerechtigden die besloten om een programma van socio-professionele re-integratie te volgen spectaculair toe, namelijk met 155,70%. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van een sensibiliseringscampagne over deze re-integratie, door de adviserend arsten bij de gerechtigden die arbeidsongeschikt erkend waren.
De uitgekeerde bedragen namen op vergelijkbare wijze toe: een stijging met 140,38%.

Tussen 2013 en 2014 namen de uitgaven in het kader van een socio-professionele re-integratie toe met 1,14%, terwijl het aantal gerechtigden dat een programma volgde afnam met 7,53%. Deze evolutie lijkt contradictorisch, maar kan verklaard worden door het feit dat de kost van een re-integratieprogramma kan variëren naargelang het programma.

De gerechtigden die een re-integratieprogramma volgen, ontvangen bovenop hun gewone arbeidsongeschiktheidsuitkering een bedrag van 5 EUR per gevolgd opleidingsuur en een premie van 500 EUR voor het succesvol beëindigen van de opleiding.

Aantal werknemers en werklozen in ongeschiktheid die een re-integratieprogramma volgen en uitgekeerde bedragen

Contacten

Dienst uitkeringen - Directie financiën en statistieken

Tel: +32(0)2 739 76 83

E-mail: finstat@riziv-inami.fgov.be