print

Statistieken over uitkeringen voor moederschapsbescherming van werknemers en werklozen in 2014

Dit zijn statistieken over de uitkeringen voor moederschapsbescherming van (vrouwelijke) werknemers en werklozen (algemeen regime van de uitkeringen), bij een periode van moederschapsrust, een werkverwijdering, een vaderschaps- of geboorteverlof, of een adoptieverlof.

Op deze pagina:

 

Aantal dagen, uitgekeerde bedragen en de gemiddelde dagelijkse uitkering van moederschapsbescherming

In een periode van moederschapsrust

Het aantal dagen en de uitgekeerde bedragen nemen in 2014 af ten opzichte van 2013.
Dit bevestigt de dalende trend van het aantal uitkeringsdagen, die we vaststellen vanaf 2010.

De bedragen (uitgaven) zijn toch verder blijven toenemen, omdat de gemiddelde uitkering is toegenomen. Deze stijgingen van de gemiddelde uitkering zijn het gevolg van factoren zoals de herwaarderingen van de loonplafonds, die in rekening worden genomen bij het bepalen van het bedrag van de uitkeringen, en de aanpassingen van de prestaties aan de gezondheidsindex.

De bedragen in 2014 uitgekeerd aan actieve werkneemsters en vrouwelijke werklozen belopen 424.757.921 EUR voor 6.844.648 uitkeringsdagen. De bedragen toegekend aan gerechtigden die als invalide erkend waren voor de aanvang van hun periode van moederschapsrust worden apart geboekt, en bedragen in 2014 8.001.863 EUR voor 153.259 uitkeringsdagen.

Bij een werkverwijdering

Het aantal uitkeringsdagen en de uitgekeerde bedragen dalen in 2014 met respectievelijk 1,09% en 0,48% tegenover 2013. Vooral bij de arbeidsters is de daling duidelijk zichtbaar, en dit terwijl de uitgaven werkverwijdering in de uitkeringsverzekering sinds 2010 constant stegen.

Bij vaderschapsverlof (of geboorteverlof) en adoptieverlof

De uitgaven van de verzekering voor deze verloven lijken de dalende trend te volgen die zowel bij de moederschapsrust als bij de werkverwijdering kon worden vastgesteld. Deze dalende trend volgt voor het vaderschapsverlof (of geboorteverlof) op een periode van continue groei, meer bepaald vanaf de inwerkingtreding in juli 2002 tot en met 2013.
Bij het adoptieverlof kon er tot 2010 een groei worden vastgesteld, waarna vervolgens de dalende tendens werd ingezet.

Aantal dagen, bedragen en gemiddelde uitkeringen van uitkeringen bij moederschapsbescherming – Evolutie en splitsing per sociale stand en geslacht.

Moederschapsrust : aantal vergoede gevallen

De bedienden vertegenwoordigen 65,39% van het totaal aantal gevallen van arbeidsongeschiktheid ingevolge moederschap.

Bij de arbeidsters bevinden de gevallen zich voornamelijk in de leeftijdscategorie tussen 25 en 29 jaar.
Bij de bediendes is de belangrijkste leeftijdscategorie deze tussen 30 en 34 jaar.

Het geboortecijfer (berekend op basis van de primaire uitkeringsgerechtigden van minder dan 45 jaar oud) bedraagt 6,20 voor de arbeidsters en 7,03 voor de bediendes.

Aantal gevallen van ongeschiktheid uitgekeerd voor moederschapsrust - Evolutie en splitsing per sociale stand en geslacht.

Contacten

Dienst uitkeringen - Directie financiën en statistieken

Tel: +32(0)2 739 76 83

E-mail: finstat@riziv-inami.fgov.be