Statistieken over de uitkeringen verbonden aan de moederschapsbescherming van vrouwelijke zelfstandigen in 2015

Deze statistieken gaan over de uitgekeerde bedragen in het kader van de moederschapsbescherming van vrouwelijke zelfstandigen, bij een periode van moederschapsrust of een adoptieverlof.

 

Aantal uitgekeerde gevallen moederschapsrust en adoptieverlof

De periode van moederschapsrust

Het aantal uitgekeerde gevallen blijft tussen 2010 en 2014 relatief stabiel. In 2013 werd er een daling met 1,46% vastgesteld, dewelke gecompenseerd werd door een stijging met 1,45% in 2014. Het jaar 2015 wordt gekenmerkt door een sterke toename van het aantal gevallen met een stijging van 6,80% ten opzichte van 2014.

Van het totaal aantal gevallen van moederschapsrust bevindt het grootste aantal zich in de leeftijdscategorieën tussen 30 en 34 jaar (43,41%) en tussen 25 en 29 jaar (29,30%).

Het adoptieverlof

Het aantal uitgekeerde gevallen beperkt zich jaarlijks tot enkele tientallen adopties.

Aantal vrouwelijke zelfstandigen die een uitkering ontvangen in het kader van de moederschapsbescherming - Evolutie 2011-2015

Aantal uitgekeerde bedragen en de gemiddelde dagelijkse uitkering in het kader van een periode van moederschapsrust en adoptieverlof

De periode van moederschapsrust

Tussen 2011 en 2015 zijn de uitgekeerde bedragen niet gestopt met groeien door de toenames van de gemiddelde uitkering. De vastgestelde stijgingen van de gemiddelde uitkering zijn voornamelijk het gevolg van de verschillende aanpassingen van de prestaties aan de gezondheidsindex en van de herwaardering van het wekelijkse uitkeringsbedrag.

De vergelijking van de gemiddelde dagelijkse uitkering van 2015 met de voorgaande jaren is niet vanzelfsprekend. De oorzaak hiervan is een nieuwe, meer verfijnde berekeningsmethode die voor het eerst gebruikt is voor de gegevens van 2015, met als gevolg daarvan een nieuwe manier om de gemiddelde uitkering te berekenen.

In een rechtstreekse vergelijking met 2014 is de globale gemiddelde uitkering in 2015  met 1,87% gedaald, terwijl de herwaarderingsmaatregel voor het wekelijkse uitkeringsbedrag (+2%) in september 2015 van kracht geworden is.
Ook is er in 2015 geen enkele aanpassing van de sociale voordelen aan de gezondheidsindex (indexatie) voorgekomen.
De vastgestelde vermindering in 2015 is toe te wijzen aan het feit dat de gemiddelde dagelijkse uitkering berekend is op basis van een nieuwe verfijnde flux.

De bedragen die in 2015 uitgekeerd werden aan vrouwelijke zelfstandigen belopen 19.494.513 EUR. De bedragen die toegekend worden aan gerechtigden die als invalide erkend waren voor de aanvang van hun periode van moederschapsrust worden apart geboekt, en bedragen in 2015 71.115 EUR.

In het kader van een adoptieverlof

De uitgekeerde bedragen in het kader van een adoptieverlof vertonen een sterk wisselend verloop van jaar tot jaar. Het aantal uitgekeerde gevallen beperkt zich jaarlijks tot enkele tientallen adopties, waardoor een stijging of een daling van enkele gevallen reeds een sterke invloed kan hebben op de vastgestelde verschillen van boekjaar op boekjaar.

Ook hier is de evolutie van de gemiddelde uitkering tussen 2014 en 2015 beïnvloed door een nieuwe gegevensflux en een nieuw programma die beiden voor het eerst in gebruik zijn genomen voor de gegevens van 2015.

Vrouwelijke zelfstandigen - Uitkeringen toegekend in het kader van de moederschapsrust of adoptieverlof, en de gemiddelde dagelijkse uitkering - Evolutie 2011-2015

Thema's
Congé d'adoption; Grossesse et naissance

Contacten