Statistieken van de uitkeringen over 2019

U vindt hier de statistieken 2019 van de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en voor moeder- en vaderschapsbescherming.

Primaire arbeidsongeschiktheid in 2019

Dit zijn statistieken over werknemers in de privésector, werkzoekenden en zelfstandigen die minder dan 1 jaar arbeidsongeschikt zijn (primaire arbeidsongeschiktheid).

Indien een persoon na één jaar nog altijd arbeidsongeschikt erkend is, zal hij intreden in de “periode van invaliditeit”. Deze cijfers over primaire arbeidsongeschiktheid betreffen echter niet de personen erkend als invalide.

Invaliditeit in 2019

Dit zijn statistieken over werknemers in de privésector, zelfstandigen en werklozen die meer dan 1 jaar arbeidsongeschikt zijn (“periode van invaliditeit”) en die als invalide erkend zijn door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit.

Moeder- en vaderschapsbescherming in 2019

Dit zijn statistieken over de uitgekeerde bedragen in het kader van de moeder- en vaderschapsbescherming van werknemers, zelfstandigen en werklozen.

Sinds 1 januari 2019, werknemers en zelfstandigen krijgen een langer adoptieverlof en een pleegouderverlof om een minderjarig kind te ontvangen in het kader van langdurige pleegzorg. De uitkeringen verzekering vergoedt deze verloven via de ziekenfondsen.

Depuis le 1 mei 2019, hebben zelfstandigen ook recht op een vaderschaps- en geboorteverlof dat de RSVZ vergoedt, via de sociale verzekeringsfondsen, sinds 1 mei 2019.

 

Laatst aangepast op 10 mei 2022