Evaluatierapporten van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen

De evaluatierapporten die opgesteld worden door de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (de CTG), in het kader van de procedure voor tegemoetkoming van farmaceutische specialiteiten, kunnen hier geraadpleegd worden.

Welk soort documenten kunnen geraadpleegd worden ?

Het gaat concreet om:

Opmerkingen:

  • Bepaalde passages zijn geschrapt. Dat gebeurde:
    • ofwel op gemotiveerde vraag van het aanvragende bedrijf wegens fabricagegeheim, confidentiële handelsgegevens, patiëntenprivacy of eigendomsrecht van niet eerder gepubliceerde data
    • ofwel wegens auteursrechten en copyright van gepubliceerde manuscripten.
  • Het publiek toegankelijk maken van deze documenten is verplicht sinds 1 april 2007. Evaluatierapporten opgesteld voor 1 april 2007 zijn niet beschikbaar.
  • De teksten zijn opgesteld in de taal van het verantwoordelijke bedrijf.
  • Onder geen beding kan deze info gebruikt worden als promotioneel materiaal.

Voor wie zijn deze documenten bestemd?

Deze documenten zijn in de eerste plaats bestemd voor het medisch-farmaceutisch korps. Zij moeten inzicht geven in de elementen pro en contra de tegemoetkoming van een farmaceutische specialiteit.

Waar kan ik deze documenten raadplegen?

U kan de documenten raadplegen :

CTG-Evaluatierapporten, reactie van het bedrijf en reactie van de CTG

De teksten zijn opgesteld in de taal van het verantwoordelijke bedrijf. 

 

Meer informatie

Reglementering

Contacten

 

Laatst aangepast op 14 maart 2017