print

Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen

De Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (kortweg “CTG”) is de commissie die als adviserend orgaan optreedt voor de Minister voor Sociale Zaken met betrekking tot de terugbetaling van farmaceutische specialiteiten.

Op deze pagina:

 

Wat is de opdracht van de CTG ?

Het formuleren van voorstellen tot wijziging van de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten.
bv:

 • opname van nieuwe farmaceutische specialiteiten
 • wijziging van de vergoedingsvoorwaarden van bestaande farmaceutische specialiteiten
 • schrapping uit de lijst van bestaande farmaceutische specialiteiten.

Het verlenen van adviezen op vraag van de Minister van Sociale Zaken over de beleidsaspecten inzake de terugbetaling van farmaceutische specialiteiten.

Het formuleren van voorstellen aan het Verzekeringscomité van interpretatieregels betreffende de vergoeding van farmaceutische specialiteiten.
 

Wat is de samenstelling van de CTG?

De CTG telt 31 leden:

 • 1 voorzitter
 • 7 leden met een academisch mandaat aan de Belgische universiteiten
 • 8 leden, afgevaardigd door de verzekeringsinstellingen
 • 3 leden, afgevaardigd door de representatieve beroepsverenigingen van het apothekerskorps
 • 4 leden, afgevaardigd door de representatieve beroepsorganisaties van het artsenkorps
 • 3 leden, afgevaardigd door de representatieve beroepsorganisaties van de geneesmiddelenindustrie
 • 1 lid, voorgedragen door de Minister van Sociale Zaken
 • 1 lid, voorgedragen door de Minister van Volksgezondheid
 • 1 lid, voorgedragen door de Minister van Economische Zaken
 • 1 lid voorgedragen door de Minister (Staatssecretaris) voor Begroting
 • 1 lid dat de Dienst voor geneeskundige controle van het Instituut vertegenwoordigt.

Opmerkingen:

 • Per effectief lid wordt ook telkens een plaatsvervangend lid aangeduid (behalve voor de voorzitter)
 • De vertegenwoordigers van de geneesmiddelenindustrie, van de Ministers en van de Dienst voor geneeskundige controle van het RIZIV hebben geen stemrecht.
   

Lijst van de CTG leden

Lijst van de CTG leden (effectief en plaatsvervangend) en DoIs, per organisatie

Hoe worden de werkzaamheden van de CTG georganiseerd?

De organisatie van de werkzaamheden van de Commissie en het verzorgen van de betrekkingen tussen de deskundigen en de Commissie wordt waargenomen door het "bureau van de Commissie".

Het “bureau van de Commissie” telt 4 leden:

 • 1 voorzitter
 • 2 ondervoorzitters
 • 1 lid, aangewezen door de Minister van Sociale Zaken onder de stemgerechtigde leden van de Commissie.

Contacten

Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen

Tel: +32(0)2 739 77 31

E-mail: specpharma@riziv-inami.fgov.be

Openingsuren van de kantoren :van 9 tot 12u en van 13 tot 16u.