print

Van het Globaal Medisch Dossier naar EMD via de facturatie in eGMD

02-03-2021

Zowel voor huisartsen als patiënten is het openen van een globaal medisch dossier (GMD) een essentieel element voor de kwaliteit van de zorg: het zorgt voor een betere individuele ondersteuning van elke patiënt en een beter overleg tussen artsen.

De GMD is overgeschakeld naar de EMD-modus (geautomatiseerd) om dit dankzij de technologie nog makkelijker te maken.

Om dit en het administratieve werk te ondersteunen, blijven we huisartsen een vergoeding betalen voor elk dossier dat ze elektronisch beheren en factureren via de nieuwe eGMD-service van MyCareNet.

We verlengen de registratieperiode voor de eGMD-service tot 15 maart, zodat artsen die dit nog niet hebben gedaan, ,nog de kans hebben zich te registreren.

Op deze pagina:


Resoluut voor het EMD kiezen?

Huisartsen ontvangen een honorarium als ze de medische dossiers van hun patiënten elektronisch beheren (dus via een EMD) dankzij software geregistreerd door het eHealth-platform.

Sinds 1 januari 2021 moeten artsen ons factureren voor het beheer van een GMD vanuit het EMD van de patiënt (nationaal akkoord arsten-ziekenfondsen 2019). Om dit te doen, schrijven ze zich in voor de nieuwe dienst van MyCareNet: eGMD.

Of niet?

Artsen moeten voor elke patiënt zorgvuldig een dossier bijhouden en dit op een veilige plaats bewaren (wet van 2002 betreffende de rechten van de patiënt), maar ze zijn niet verplicht dit elektronisch te doen.

Toch moedigen we het elektronisch beheer van patiëntendossiers sterk aan:

  • De arts blijft een vergoed voor het beheer van de EMD's van zijn patiënten.
  • De patiënt behoudt zijn voordelen (verminderd remgeld, toegang tot het zorgtraject diabetes, voordelen van het ziekenfonds).

Zonder EMD behoudt de patiënt met GMD de voordelen tot 31 december van het 2e jaar na het laatste contact.

  • Het laatste contact met de patiënt was in 2018? Dan behoudt die de voordelen tot 31 december 2020. Daarbij komt dat onze overgangsmaatregel voorziet dat deze voordelen automatisch verlengd worden tot 31 december 2021.
  • Het laatste contact met de patiënt was in 2019? Dan behoudt die de voordelen tot 31 december 2021.
  • Het laatste contact met de patiënt was in 2020? Dan behoudt die de voordelen tot 31 december 2022.

Inschrijvingsperiode MyCareNet verlengd tot 15 maart 2021

De Nationale commissie artsen-ziekenfondsen heeft vastgesteld dat een aantal huisartsen zich niet vóór 1 januari 2021 hebben ingeschreven voor de MyCareNet-dienst eGMD, met als gevolg dat zij geen honoraria ontvangen voor de GMD’s.

De huidige gezondheidscrisis vermoeilijkt de praktijkvoering en sommige huisartsen hebben de inschrijving in MyCareNet uit het oog verloren. Om te vermijden dat zij hierdoor een te groot financieel verlies zouden leiden, werkten we een overgangsregeling uit die de inschrijvingstermijn voor MyCarenet verlengd tot uiterlijk 15 maart 2021.

Een GMD verlengen

Als een arts zich uiterlijk op 15 maart 2021 aanmeldt voor de eGMD-dienst, ontvangt hij het honorarium voor de GMD's die hij in 2021 verlengt. Alle aanmeldingen voor de eGMD-dienst tot 15 maart worden in aanmerking genomen en we organiseren een 2e betaling van honoraria in de loop van 2021.
Als de arts zich na 15 maart aanmeldt voor eDMG, vervallen de honoraria voor de verlengde GMD's voor 2021. De volgende betaling is voor de verlengingen van 2022 en wordt betaald in februari 2022.

Een nieuw GMD openen

De arts ontvangt het honorarium voor alle nieuwe GMD’s die worden geopend vanaf de registratiedatum (zelfs als deze na 15 maart 2021 is).

Artsen die zich al voor de deadline van 1 januari hadden aangemeld voor de eGMD, krijgen uiteraard zoals gepland eind februari 2021 betaald.

Inschrijven voor de dienst eDMG?

Zorgcontinuïteit in de groepspraktijk: de voordelen van het EMD

Wanneer een huisarts in een groepspraktijk werkt en GMD's beheert, zullen zijn GMD therapeutische relaties de komende dagen worden uitgebreid naar andere bevoegde huisartsen die uitsluitend in dezelfde praktijk werken.
Dit betekent dat ze ook automatisch toegang hebben tot gegevens van hun GMD's.

Wij willen een betere continuïteit van de zorg garanderen, ook bij de afwezigheid van een huisarts.

Meer info

Het Globaal medisch dossier: honorarium, verlenging, delen, enzo.
Meer info over eGMD bij MyCareNet

Contacten

Perscontact

Tel: +32(0)2 739 78 67

E-mail: communication@riziv-inami.fgov.be