print

De Technische raad voor radio-isotopen (TRRI)

De Technische Raad voor radio-isotopen (kortweg “TRRI”) is de raad die als adviserend orgaan optreedt voor de Minister voor Sociale Zaken met betrekking tot de terugbetaling van radiofarmaceutische producten.

Op deze pagina:

Wat is de opdracht van de TRRI ?

De TTRI formuleert voorstellen tot wijziging van de lijst van de vergoedbare radiofarmaceutische producten (referentielijsten en referentiebestanden).

bv:

 • opname van nieuwe radiofarmaceutische producten
 • wijziging van de vergoedingsvoorwaarden van bestaande radiofarmaceutische producten
 • schrapping uit de lijst van bestaande radiofarmaceutische producten.

Het verlenen van adviezen op vraag van de Minister van Sociale Zaken over de beleidsaspecten inzake de terugbetaling van radiofarmaceutische producten.

Wat is de samenstelling van de TRRI?

De TRRI telt 29 leden (de lijst van de TRRI leden (effectief en plaatsvervangend)):

 • 1 voorzitter
 • 7 leden met een academisch mandaat aan de Belgische universiteiten
 • 7 leden, afgevaardigd door de verzekeringsinstellingen
 • 3 leden, afgevaardigd door de representatieve beroepsverenigingen van de artsen-specialist in radiotherapie
 • 3 leden, afgevaardigd door de representatieve beroepsorganisaties van de artsen-specialist in de nucleaire geneeskunde
 • 2 leden, afgevaardigd door de representatieve beroepsorganisaties van de ziekenhuisapothekers
 • 1 lid voor het Federaal Agentschap van Nucleaire controle
 • 1 lid voor de Nationale confederatie van ziekenhuizen
 • 1 lid, voorgedragen door de Minister van Sociale Zaken
 • 1 lid, voorgedragen door de Minister van Volksgezondheid
 • 1 lid, voorgedragen voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
 • 1 lid voorgedragen door de Minister (Staatssecretaris) voor Begroting
 • 1 lid dat de Dienst voor geneeskundige controle van het Instituut vertegenwoordigt.

Opmerkingen:

 • Per effectief lid wordt ook telkens een plaatsvervangend lid aangeduid
 • De vertegenwoordigers van het Federaal Agentschap van Nucleaire controle, van de Nationale confederatie van ziekenhuizen, van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, van de Ministers en van de Dienst voor geneeskundige controle van het RIZIV hebben geen stemrecht.

Hoe worden de werkzaamheden van de TRRI georganiseerd?

De organisatie van de werkzaamheden van de Raad en het verzorgen van de betrekkingen tussen de deskundigen en de Raad wordt waargenomen door het "bureau van de Raad".

Het “bureau van de Raad” bestaat uit volgende leden:

 • de voorzitter
 • de plaatsvervangend voorzitter
 • het secretariaat van de Raad.

 

Meer informatie

Contacten

Secretariaat Technische raad voor radio-isotopen

Tel: +32(0)2 739 72 03 en +32(0)2 739 78 26

E-mail: TRRI-CTRI@riziv-inami.fgov.be