print

Het remgeld van een radiofarmaceutisch product

We vergoeden het toepassen van radiofarmaceutische producten in specifieke gevallen. Soms vergoeden we alles en betaalt de patiënt niets extra, in andere gevallen betalen patiënten enkel het persoonlijk aandeel (remgeld).

Op deze pagina:

Wat betaalt u zelf voor een radiofarmaceutisch product?

Het remgeld is verschillend naargelang:

 • u al dan niet bent opgenomen in het ziekenhuis
 • het type radiofarmaceutisch product
  De terugbetaalde radiofarmaceutische producten staan ingeschreven op een lijst bestaande uit 2 hoofdstukken :
  • Hoofdstuk I: radiofarmaceutische producten voor behandeling van uw aandoening
  • Hoofdstuk II: radiofarmaceutische producten voor diagnosestelling van uw aandoening
 • u recht heeft op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (artikel 37, §19 van de Wet)

en wordt berekend uitgaande van de vergoedingsbasis van het product vermeld in de lijst van de vergoedbare radiofarmaceutische producten.

Wat betaalt u als u niet bent opgenomen in het ziekenhuis?

 • 0 % van de vergoedingsbasis zoals vermeld in de lijst voor de radiofarmaceutische producten ingeschreven in hoofdstuk I. U betaalt dus niets.
 • voor de radiofarmaceutische producten ingeschreven in hoofdstuk II:
  • 15 % van de vergoedingsbasis zoals vermeld in de lijst
   met een maximum van 7,80 euro voor de rechthebbenden die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming,
  • 25% van de vergoedingsbasis met een maximum van 11,80 euro als u geen recht hebt op verhoogde tegemoetkoming.

Wat betaalt u als u bent opgenomen in het ziekenhuis?

U betaalt een forfaitair bedrag van 0,62 euro per dag dat u opgenomen bent in het ziekenhuis.

Opmerking: De plafonds (maxima) van het persoonlijk aandeel worden jaarlijks op 1 januari aangepast.

Waar vind ik de vergoedingsbasis van een radiofarmaceutisch product ?

U kan de vergoedingsbasis opzoeken:

 

Meer informatie

Réglementation

Contacten

Secretariaat Technische raad voor radio-isotopen

Tel: +32(0)2 739 72 03 en +32(0)2 739 78 26

E-mail: TRRI-CTRI@riziv-inami.fgov.be