print

De Dienst voor administratieve controle: ondersteunende diensten

De Algemene directie van de Dienst voor Administratieve Controle (DAC) krijgt ondersteuning van de Juridische dienst, de Dienst secretariaat en documentatiebeheer, de Cel financiële responsabilisering en, de strategische staf (IT, HR, Communicatie en BBO).

Op deze pagina:


De Juridische dienst

De Juridische dienst :

 • bereidt de administratieve beslissingen van de Directeur-generaal voor
 • behandelt de geschillen van de DAC.
 • bereidt de reglementaire aanpassingen met betrekking tot de DAC voor.

De Dienst secretariaat en beheer van de documentatie

De Dienst secretariaat en documentatiebeheer is samengesteld uit een administratief ondersteuningsteam dat:

 • de briefwisseling behandelt
 • de nota’s en verslagen van de verschillende beheersorganen beheert
 • de administratieve documentatie ontvangt, verdeelt en up-to-date houdt.

De Cel financiële responsabilisering

Deze cel werkt aan de financiële responsabilisering van de verzekeringsinstellingen.

Zij:

 • ondersteunt de algemene directie bij de uitvoering van de bestuursovereenkomst
 • voert studies en analyses uit
 • stelt methodes en procedures voor
 • doet voorstellen voor criteria en indicatoren voor het evalueren van de werking van de verzekeringsinstellingen.


De strategische staf: IT, HR, Communicatie en BBO

De staf bestaat uit 3 coördinatoren :

De IT-coördinator:

 • de opvolging en uitbouw van projecten waarvoor IT-applicaties zijn vereist
 • het onderhoud van de applicaties en het IT-materieel
 • de ontwikkeling van IT-applicaties voor de Dienst
 • de samenwerking met de centrale IT-dienst van het RIZIV aan IT-projecten.

De HR-coördinator:

 • ondersteunt de leidend ambtenaar bij organisatorische wijzigingen en de ontwikkeling van de organisatie
 • ontwikkelt en garandeert een coherent HR-beleid voor het hele RIZIV en werkt hiervoor samen met de centrale HR-dienst van het RIZIV
 • identificeert de behoeften op het vlak van personeel en organiseert selecties
 • ondersteunt en begeleidt medewerkers op het vlak van opleiding, conflictbemiddeling en carrièreontwikkeling.

De communicatiecoördinator en BBO:

 • ondersteunt de leidend ambtenaar bij het ontwikkelen van een intern en extern communicatieplan
 • ontwikkelt en implementeert interne en externe communicatieprojecten
 • garandeert de toepassing van een uniforme communicatiestijl
 • begeleidt medewerkers bij hun communicatie
 • werkt samen met de centrale communicatiedienst van het RIZIV aan communicatieprojecten.
 • ondersteunt de leidend ambtenaar bij het bepalen van de strategische doelstellingen

Meer informatie

Contacten

Dienst voor administratieve controle

E-mail: secr.dac-sca@riziv-inami.fgov.be